Náš tým - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Náš tým

Hans-Dieter Funke, MBA

Ředitel centra Adicare – firemní a osobní kouč

„Každý, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a bojovat sám se sebou, si zaslouží můj obdiv a hlubokou úctu…“

Email: funke@adicare.cz


PhDr. Vladimíra Fořtová

 • klinická psycholožka
 • odborná garantka a supervizorka centra

E-mail:vfortova@adicare.cz

Olivie Alexanderová

 • péče o klienty
 • telefonické poradenství

E-mail:ambulance@adicare.cz

Denisa Dederová

 • asistentka

E-mail: ambulance@adicare.cz

MUDr. Pavla Pokorná

 • psychiatrická konzultace
 • farmakoterapie

E-mail:ppokorna@adicare.cz

MUDr. Lubica Černá

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

E-mail: psychiatrie@adicare.cz

MUDr. Jaroslav Krauskopf

 • vyšetření somatického zdravotního stavu závislých klientů
 • celostní medicína “evidence base medicine”

E-mail:jkrauskopf@adicare.cz

MUDr. Kateřina Jandečková

 • adiktologické konzultace
 • psychiatrické komzultace

E-mail: psychiatrie@adicare.cz

MUDr. Martin J. Stránský

 • psychosomatická vyšetření
 • neurologická vyšetření

E-mail: neurologie@adicare.cz

Mgr. et Bc. Marie Funke

Vedoucí terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • diagnostika závislostních a afektivních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • motivační terapie Motivation Interviewing

E-mail:funke@adicare.cz

Více zde

Mgr. Anna Reichová

Terapeutka, lektorka mindfulness

 • systemická psychoterapie a koučování
 • kognitivně-behaviorální léčba závislosti na alkoholu
 • terapie přijetí a vykročení (ACT – Acceptance and Commitment Therapy)
 • counselling and psychotherapy for English speakers

Více zde

PhDr. Andrea Dally

Terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie úzkostí a poruch nálad
 • motivační terapie
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Jaroslaw Furtan, PhD.

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • existenciálně-analytická individuální a párová psychoterapie dospělých
 • terapie traumatu, úzkostných, afektivních a osobnostních poruch
 • psychoterapeut i pro rusky hovořící klientelu

Více zde

Mgr. Michaela Nekulová

Terapeutka a klinická psycholožka

 • Psychodynamicky orientovaná psychoterapie
 • KBT úzkostných, afektivních a závislostních poruch
 • Krizová intervence
 • Práce s klienty s duální diagnózou

Více zde

PhDr. Anna Michálková

Terapeutka

 • SUR psychoterapie 
 • Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • Terapie poruch příjmu potravy

E-mail: michalkova@adicare.cz

Více zde

Mgr. Michal Mužík

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie Kontrolované konzumace
 • gestalt psychoterapie úzkostí a depresí
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Klára Vojkůvková

Terapeutka

 • daseinsanalytická psychoterapie deprese a úzkostí
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • krizová intervence

E-mail:vojkuvkova@adicare.cz

Více zde

 

 

Mgr Michaela Damborská

Mgr. Michaela Damborská

Terapeutka

 • terapie depresí a úzkostí
 • KBT terapie impulsivních a závislostních poruch
 • terapie traumatu
 • terapeutická péče o nezletilé

Více zde

 

 

Mgr. et Bc. Jan Šimek

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • hypnoterapie úzkostných, afektivních a spánkových poruch
 • strategická a systemická psychoterapie
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Jindra Marková

Terapeutka

 • logoterapie a existenciální analýza
 • psychoterapie deprese, úzkostí a poruch osobnosti
 • KBT terapie impulsivních a závislostních poruch
 • Counseling and psychotherapy for English speakers

Více zde

Mgr. Šimon Strakatý, MSc.

Terapeut

 • Kognitivně behaviorální terapie
 • Terapie depresí, úzkostí, poruch příjmu potravy
 • Counseling and psychotherapy for English speakers
 • Krizová intervence, práce s traumatem

Více zde

Mgr. Tereza Hartmannová

Terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • kognitivně behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • krizová intervence

Více zde

Bc. Ing.Dana janečková Dis.

 • psychoterapie úzkostní a depresí
 • terapie traumatu metodou EMDR
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • adiktologické poradenství a terapie

Více zde

Mgr Jiří Krajzar

Terapeut

 • psychosomatika
 • psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • logoterapie

Více zde

Mgr Gabriela Urbášková

Terapeutka, lektorka mindfulness

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapeutická psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivní terapie založená na Mindfulness
 • counselling and psychotherapy for English speakers

Více zde

 

Mgr Helena KotováŘehořková

Mgr. Helena Kotová

Terapeutka

 • terapie psychosomatických poruch
 • KBT terapie impulsivních a závislých poruch
 • terapie depresí a úzkostí
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Kateřina Stibalová

Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • psychodynamická terapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • krizová intervence

Více zde

MSc. Daniela Philippou

Clinical psychologist, therapist

 • cognitive behavioral therapy for depression and anxiety
 • cognitive behavioral therapy for alcohol and drug addiction
 • motivational interviewing 
 • relaxation therapy for anxiety and stress

Více zde

Mgr Natália Tokarová

Mgr. Natália Tokárová

Terapeutka

 • Kognitivně behaviorální terapie impulsivních poruch
 • Kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • Terapie poruch příjmu potravy
 • Psychoterapie pro mladistvé

Více zde

Mgr. Ing. Zdeněk Meier

Terapeut

 • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • krizová intervence
 • logoterapie a logodiagnostika

Více zde

Mgr. Mária Haveriová

Dětská psychoterapeutka

 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou
 • psychoterapie dětí předškolního věku

Více zde

Mgr. Kateřina Řehořková

Terapeutka

 • KBT terapie impulsivních poruch a závislostí
 • Terapie depresivních a úzkostných poruch
 • Krizová intervence a terapie nezletilých
 • Psychosomatika a zvládání chronických onemocnění

Více zde

PhDr. Liana Bala, Ph.D.

Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • podpůrná a seberozvojová terapie
 • práce s traumatem, terapie úzkostí a depresí

Více zde

Mgr. Barbora Šouláková

Terapeutka, lektorka mindfulness EFT

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie depresí a úzkostných poruch
 • relaxační terapie a reflexní terapie
 • mindfulness s prvky EFT

Více zde

Bc. Ing. Pavel Žáček

Terapeut

 • terapie úzkostných a panických poruch
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dechové, svalové a relaxační techniky
 • krizová intervence, zvládání stresu, práce s traumatem
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, frekventant psychodynamického zkušenostního výcviku (absolvent sebezkušenostní části)

Více zde

Mgr. Růžena Krtková-Rudnická

Terapeutka, koučka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie kontrolované konzumace
 • podpůrná terapie a koučink
 • motivační psychologie

Více zde

Mgr. Katarina Roik

Terapeutka

 • когнитивно-поведенческaя терапия (КПТ)
 • pаботаю со страхами, тревожными расстройствами
 • паническими атаками
 • неврозами и депрессиями
 • Член ассоциации КПТ в Санкт-Петербурге
 • Член чешской ассоциации КПТ

Více zde

Mgr. et Bc. Renata Vohradská

Terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • podpůrná a seberozvojová terapie
 • terapie mládeže a dospívajících

Více zde

Mgr. Martin Koller

Terapeut a klinický psycholog

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • psychodynamická psychoterapie
 • krizová intervence
 • diagnostika závislostních poruch
 • výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty, Quest Academie, Heidelberg

Více zde

Filip Grůša

Mgr. Filip Grůša

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie
 • dialekticko-behaviorální terapie
 • terapie úzkostných, afektivních a závislostních poruch
 • terapie poruch osobnosti

Více zde

Mgr. Kristýna Kubíková

Terapeutka

 • Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • Motivační terapie
 • Psychoterapie pro dospívající, rodinná terapie

E-mail: kubikova@adicare.cz

Více zde

Mgr. Zuzana Vlčínská

Terapeutka

 • integrativní psychoterapie úzkostí a depresí
 • terapie raných traumat a zranění
 • terapie poruch příjmu potravy
 • psychosomatika, práce s dechem, hlasová terapie

Více zde

Mgr. Filip Alexander

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu, THC a drogách
 • kognitivně-behaviorální terapie úzkostných a afektivních poruch
 • krizová intervence, práce s traumatem

Více zde

Mgr. Markéta Součková

Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dialekticko-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • psychodynamická psychoterapie úzkostí a depresí
 • terapie poruch osobnosti

Více zde

Mgr. Jakub Vopelák

Terapeut

 • kognitivně behaviorální terapie závislostí
 • daseinsanalytická psychoterapie úzkostí
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • léčba nelátkových závislostí

Více zde

 

 

Mgr. Lucie Karabcová

Terapeutka

 • terapie úzkostí a depresí
 • KBT terapie závislého chování
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • rodinné a párové poradenství

Více zde

 

 

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT terapie závislostních a impulsivních poruch
 • párová terapie a poradenství
 • psychosomatické poradenství

Více zde

 

 

Mgr. Jiřina Maršálková

Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektivních poruch

 • KBT terapie závislostních  poruch

 • KBT terapie impulsivních poruch

 • KBT terapie poruch příjmu potravy

Více zde