Náš tým - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Náš tým

Hans-Dieter Funke, MBA

Ředitel centra Adicare - firemní a osobní kouč

„Každý, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a bojovat sám se sebou, si zaslouží můj obdiv a hlubokou úctu…“

Email: funke@adicare.cz


PhDr. Vladimíra Fořtová

 • klinická psycholožka
 • odborná zástupkyně kliniky

E-mail:vfortova@adicare.cz

Olivie Alexanderová

 • péče o klienty
 • telefonická krizová intervence

E-mail:ambulance@adicare.cz

MUDr. Kateřina Jandečková

 • odborná zástupkyně kliniky
 • adiktologie, psychiatrie

MUDr. Markéta Roušalová

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Antonín Kolek

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Lubica Černá

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Anna Čižmárová

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Jan Bortel

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

Prim. MUDr. Milan Drozd

 • supervizor kliniky
 • psychiatr, KBT supervize

E-mail: mdrozd@adicare.cz

Martina Gajdošová

 • telefonické poradenství
 • péče o anglicky mluvící klienty

E-mail: ambulance@adicare.cz

MUDr. Jan Hanka

 • psychiatrická konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Vivian Maria Winkler

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Andrea Seidlová

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Martin J. Stránský

 • psychosomatická vyšetření
 • neurologická vyšetření

MUDr. Vlastimil Nesnídal

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

MUDr. Martin Hejzlar

 • psychiatrické konzultace
 • farmakoterapie

Mgr. et Bc. Marie Funke

Vedoucí terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • diagnostika závislostních a afektivních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • motivační terapie Motivation Interviewing

E-mail:funke@adicare.cz

Více zde

 

Mgr. et Mgr. Romana Machová

Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT terapie poruch impulsivního chování
 • dasainsanalytická skupinová psychoterapie
 • logoterapie a existenciální analýza

Více zde

 


Mgr. Michaela Vodová

Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • psychosomatické obtíže
 • KBT terapie poruch impulsivity
 • motivační terapie, krizová intervence

Více zde

 

Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D.

Terapeut

 • Terapie afektivních a úzkostných poruch
 • KBT terapie poruch impulsivity
 • seberozvojová a podpůrná terapie v kritickém životním období
 • integrativní psychoterapie

Více zde

 

PhDr. Andrea Dally

Terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie úzkostí a poruch nálad
 • motivační terapie
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Jaroslaw Furtan, PhD.

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • existenciálně-analytická individuální a párová psychoterapie dospělých
 • terapie traumatu, úzkostných, afektivních a osobnostních poruch
 • psychoterapeut i pro rusky hovořící klientelu

Více zde

PhDr. Anna Michálková

Terapeutka

 • SUR psychoterapie
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • terapie poruch příjmu potravy

E-mail: michalkova@adicare.cz

Více zde

Mgr. Michal Mužík PhD.

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie Kontrolované konzumace
 • gestalt psychoterapie úzkostí a depresí
 • krizová intervence

Více zde

MUDr. Kristýna Jurková

Terapeutka a psychiatrička

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT terapie závislostních  poruch
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • KBT terapie poruch příjmu potravy

E-mail: jurkova@adicare.cz

Více zde

Mgr. Klára Vojkůvková

Terapeutka

 • daseinsanalytická psychoterapie deprese a úzkostí
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • krizová intervence

Více zde


Mgr. Eliška Andělová

Terapeutka

 • terapie depresivních a úzkostných poruch
 • KBT impulsivních a závislostních poruch
 • terapie poruch příjmu potravy
 • solution focus terapie

Více zde

Mgr Michaela Damborská

Mgr. Michaela Damborská

Terapeutka

 • terapie depresí a úzkostí
 • KBT terapie impulsivních a závislostních poruch
 • terapie traumatu
 • terapeutická péče o nezletilé

Více zde

Mgr. Jan Šimek

Mgr. et Bc. Jan Šimek

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • hypnoterapie úzkostných, afektivních a spánkových poruch
 • strategická a systemická psychoterapie
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Markéta Holátková

Terapeutka

 • terapie úzkostných a depresivních poruch
 • KBT impulsivních poruch
 • terapie dětí a dospívajících
 • psychodynamická psychoterapie

Více zde

Mgr. Pavel Pek

Terapeut

 • terapie úzkostných a depresivních poruch
 • KBT impulsivních poruch
 • terapie traumatu
 • psychodynamická psychoterapie

Více zde

 

Mgr. Jindra Marková

Terapeutka

 • logoterapie a existenciální analýza
 • psychoterapie deprese, úzkostí a poruch osobnosti
 • KBT terapie impulsivních a závislostních poruch
 • Counseling and psychotherapy for English speakers

Více zde

 

Mgr. Lucie Maděryčová


Terapeutka

 • Terapie úzkostí a depresí
 • Terapie impulzivních poruch
 • Terapie závislostních poruch
 • Psychoterapie zaměřená na řešení

Více zde

Mgr. Šimon Strakatý, MSc.

Terapeut

 • kognitivně behaviorální terapie
 • terapie depresí, úzkostí, poruch příjmu potravy
 • Counseling and psychotherapy for English speakers
 • krizová intervence, práce s traumatem

Více zde

Mgr. Magdaléna Ševčíková


Terapeutka

 • psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT impulzivních poruch
 • Terapie dětí a dospívajících
 • Systemická psychoterapie

Více zde

Mgr. et Mgr. Vanda Kasalová

Terapeutka

 • psychosomatika
 • psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • logoterapie

Více zde

Mgr. et Bc. Jitka Vašková


Terapeutka

 • terapie úzkostných a depresivních poruch
 • terapie impulsivních poruch
 • terapie dětí a dospívajících
 • transformační systemická terapie

Více zde

Mgr. Lucie Zobač, LL.M.

Terapeutka, adiktoložka

 • terapie úzkostných a depresivních poruch
 • terapie impulsivních poruch
 • integrativní psychoterapie
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Veronika Giunta

Terapeut

 • psychodynamická psychoterapie
 • terapie dětí a mladistvých
 • psychoterapie úzkostí a depresí
 • KBT terapie závislostních a impulsivních poruch

Více zde

Mgr. Tereza Květoňová

Terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • kognitivně behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • krizová intervence

Více zde

terapeutka Mgr. Monika Malíková Bhalla

Mgr. Monika Malíková Bhalla

Terapeutka

 • KBT terapie impulsivních poruch
 • psychodynamická psychoterapie
 • terapie ADHD a poruch příjmu potravy
 • terapie úzkostných a afektivních poruch

Více zde

Mgr. Michaela Gregorová


Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektních poruch
 • terapie psychosomatických obtíží
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • integrativní psychoterapie

Více zde

Mgr. Nikol Arias


Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektních poruch
 • terapie poruch příjmu potravy
 • terapie traumat
 • KBT terapie impulsivních poruch

Více zde

Mgr. Lukáš Šulc

Terapeut

 • psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • psychoterapie impulzivních poruch
 • psychoterapie u poruch osobnosti
 • psychoterapie zaměřená na klienta

Více zde

Mgr. Zuzana Martínková

Terapeutka

 • KBT úzkostných a depresivních poruch
 • KBT impulzivních poruch
 • KBT závislostních poruch
 • counselling and psychotherapy for English speakers

Více zde

Mgr. Gabriela Schwarz

Terapeutka, lektorka mindfulness

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapeutická psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivní terapie založená na Mindfulness
 • counselling and psychotherapy for English speakers

Více zde

Terapeutka Zuzana Melaniuková

PhDr. Zuzana Malaniuková

Terapeutka

 • somatická psychoterapie depresí a úzkostí
 • psychoterapie mládeže i dospělých
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • Práce s traumatem, terapie PTSD

Více zde

Mgr Helena Kotová Řehořková

Mgr. Helena Kotová

Terapeutka

 • terapie psychosomatických poruch
 • KBT terapie impulsivních a závislých poruch
 • terapie depresí a úzkostí
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Aneta Špačková Baierová

Terapeutka

 • terapie psychosomatických poruch
 • KBT terapie impulsivních a závislých poruch
 • terapie depresí a úzkostí
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Anna Šonková


Terapeutka

 • KBT impulsivních a závislých poruch
 • terapie depresí a úzkostí
 • práce s mladistvými
 • rodinné poradenství

Více zde

PhDr. et Mgr. Lic. Jan Beer MBA

Terapeut

 • strategická a systematická psychoterapie
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • terapie depresí a úzkostí
 • terapie poruch příjmu potravy

Více zde

 

Mgr. Kamila Klupáková

Mgr. Kamila Klupáková

Terapeutka

 • rodinná psychoterapie
 • psychoterapie dospělých a mladistvých
 • psychoterapie dětí

Více zde

Mgr. Kateřina Stibalová

Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • psychodynamická terapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Barbora Jacková

Terapeutka

 • KBT terapie závislostních a impulsivních poruch
 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • terapie poruch příjmu potravy
 • podpůrná a seberozvojová terapie

Více zde

Mgr Natália Tokarová

Mgr. Natália Meliš-Čuga

Terapeutka

 • kognitivně behaviorální terapie impulsivních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • terapie poruch příjmu potravy
 • psychoterapie pro mladistvé

Více zde

 

Mgr. Kateřina Řehořková

Terapeutka

 • KBT terapie impulsivních poruch a závislostí
 • terapie depresivních a úzkostných poruch
 • krizová intervence a terapie nezletilých
 • psychosomatika a zvládání chronických onemocnění

Více zde

PhDr. Liana Bala, Ph.D.

Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • podpůrná a seberozvojová terapie
 • práce s traumatem, terapie úzkostí a depresí

Více zde

Mgr. Barbora Šouláková

Terapeutka, lektorka mindfulness EFT

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie depresí a úzkostných poruch
 • relaxační terapie a reflexní terapie
 • mindfulness s prvky EFT

Více zde

Mgr. Ing. Pavel Žáček

Terapeut

 • terapie úzkostných a panických poruch
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dechové, svalové a relaxační techniky
 • krizová intervence, zvládání stresu, práce s traumatem
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, frekventant psychodynamického zkušenostního výcviku (absolvent sebezkušenostní části)

Více zde

Mgr. Svatopluk Stoupa

Terapeut

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • terapie mladistvých
 • KBT terapie poruch impulsivity
 • systematická terapie

Více zde

Mgr. Tereza Adamcová

Terapeutka

 • KBT depresivních a úzkostných poruch
 • terapie impulzivních poruch
 • terapie traumatu
 • systemická psychoterapie


Více zde

Mgr. Ivana Tomečková

Terapeutka

 • KBT depresivních a úzkostných poruch
 • KBT traumatu
 • KBT spánkových poruch
 • Mindfulness a relaxační techniky

Více zde

Mgr. Hana Hlobilová

Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • terapie poruch příjmu potravy
 • KBT impulsivních poruch
 • krizová intervence

Více zde

Mgr. Tatiana Sechkar

Terapeutka

 • strategická a systemická psychoterapie
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • rodinné poradenství a psychosociální rehabilitace

Více zde

=""

Mgr. et Bc. Jitka Kavková

Terapeutka

 • KBT impulzivních  a závislostních poruch
 • Terapie afektivních a úzkostných poruch
 • Terapie dětí a dospívajících
 • Logoterapie

Více zde

Mgr. Mirka Palkosková

Terapeutka

 • KBT impulzivních poruch
 • KBT závislostních poruch
 • Rodinné poradenství
 • Psychodynamická terapie

Více zde

Mgr. Růžena Krtková-Rudnická

Terapeutka, koučka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie kontrolované konzumace
 • podpůrná terapie a koučink
 • motivační psychologie

Více zde

Mgr. Eliška Kučerová


Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie impulsivních poruch
 • terapie úzkostných a afektivních
 • integrativní psychoterapie

Více zde

Filip Grůša

Mgr. Filip Grůša

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie
 • dialekticko-behaviorální terapie
 • terapie úzkostných, afektivních a závislostních poruch
 • terapie poruch osobnosti

Více zde

Mgr. Zuzana Vlčínská

Terapeutka

 • integrativní psychoterapie úzkostí a depresí
 • terapie raných traumat a zranění
 • terapie poruch příjmu potravy
 • psychosomatika, práce s dechem, hlasová terapie

Více zde

 

Mgr. Filip Alexander

Terapeut

 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu, THC a drogách
 • kognitivně-behaviorální terapie úzkostných a afektivních poruch
 • krizová intervence, práce s traumatem

Více zde

Mgr. Markéta Bodanská

Terapeutka

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dialekticko-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • psychodynamická psychoterapie úzkostí a depresí
 • terapie poruch osobnosti

Více zde

Mgr. Jakub Vopelák

Terapeut

 • kognitivně behaviorální terapie závislostí
 • daseinsanalytická psychoterapie úzkostí
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • léčba nelátkových závislostí

Více zde

Mgr. Lucie Karabcová

Terapeutka

 • terapie úzkostí a depresí
 • KBT terapie závislého chování
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • rodinné a párové poradenství

Více zde

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

Terapeutka

 • terapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT terapie závislostních a impulsivních poruch
 • párová terapie a poradenství
 • psychosomatické poradenství

Více zde

Mgr. Jiřina Maršálková

Terapeutka

 • Terapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT terapie závislostních  poruch
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • KBT terapie poruch příjmu potravy

Více zde

Mgr. Petra Botková, Dis.

Terapeutka

 • Terapie úzkostných a afektivních poruch
 • KBT terapie závislostních  poruch
 • KBT terapie impulsivních poruch
 • SUR psychoterapie

Více zde