Psychoterapie pro mládež - Adicare

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Psychoterapie pro mládež

Psychoterapie dětí a mladistvých

Na klinice Adicare se dlouhodobě věnujeme především odborné terapii níže uvedených problémů:

Do psychoterapeutické péče přijímáme děti a mladistvé od 12 do 18 let. Doporučíme Vám vhodnou formu léčby, lze volit mezi individuální nebo skupinovou terapií.

Pokud se chcete objednat na vstupní a diagnostickou konzultaci, využijte prosím našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na naši linku +420 739 375 763. Je nutné, aby nezletilý klient dorazil na první konzultaci v doprovodu zákonného zástupce. Poté již bude probíhat kontakt pouze mezi mladistvým klientem a jeho osobním nebo skupinovým terapeutem.

Léčba psychických potíží u dětí a mladistvých

U dětí a mladistvých jednoznačně upřednostňujeme intenzivní psychoterapii před užíváním léků. Mnoho problémů je v tomto věku přechodného charakteru a zahajovat farmakoterapii je vhodné jen u nejzávažnějších problémů. Například u úzkostí jsme s mladistvými schopni docilovat výrazného zlepšení díky modifikované psychoterapii a nácviku dechové strategie pomocí dechového senzoru s virtuální realitou. Při léčbě psychických obtíží u dětí a mladistvých aplikujeme s úspěchem speciální formu kognitivně behaviorální terapie, dialektické behaviorální terapie a logoterapie.

Pravidla pro psychoterapii dětí a mládeže

Psychoterapie pro děti a mládež musí mít pevná pravidla a jasně stanovené hranice. Obecně platí zásada, že zdraví dítěte je prvotní a jedinou prioritou jeho terapeuta. Není tedy možné brát ohled na pocity či duševní stav rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny. K řešení komplexních vztahů je určena rodinná terapie. Všechna tato pravidla vycházejí z dlouholeté klinické praxe, která dokazuje, že takto nastavený terapeutický vztah je při léčbě nejefektivnější.

Níže uvádíme některé konkrétní zásady, se kterými by se měli před zahájením psychoterapeutické léčby rodiče seznámit. Předejde se tím případným nedorozuměním.

  1. Na vstupní a diagnostickou konzultaci se dítě či mladiství dostavuje v doprovodu alespoň jednoho rodiče.
  2. Rodiče jsou přítomni pouze v určité části této první konzultace, část stráví dítě pouze s psychologem. Nikdy nedojde k situaci, aby bylo dítě „za dveřmi“ a terapeut projednával určitá témata pouze s rodiči.
  3. Psychoterapeutický vztah mezi terapeutem a dítětem/mladistvým je partnerský a zcela specifický. Musí se významně odlišovat od běžných vztahů, na které je mladistvý ve svém běžném životě zvyklý. Jen tak může být léčivý. Nejdůležitějším prvkem tohoto vztahu je důvěra.
  4. Obsahy psychoterapeutických hodin jsou důvěrné, není možné od terapeuta vyžadovat nějaké konkrétní informace.
  5. Pokud terapeut usoudí, že je vhodné do terapie rodiče zapojit nebo je o něčem informovat, domlouvá tuto potřebu přímo s mladistvým klientem. Poté jsou rodiče přizváni na terapii a vše se otevřeně komunikuje v jeho přítomnosti. Nikdy zkrátka nedojde k situaci, že by se o mladistvém klientovi hovořilo „o něm bez něj“.

Specifika psychoterapie dětí a mladistvých

Děti a mladiství trpí vesměs podobnými psychickými problémy jako dospělí, přístup k jejich řešení je ale odlišný. Dospělý člověk má větší schopnost introspekce a sebereflexe, to znamená, že dokáže své myšlenky a pocity identifikovat a popsat. Mladiství klienti se ve svých emocích zpravidla nevyznají, jsou pro ně překvapující a o to méně snesitelné. Na nepříjemné psychické stavy reagují impulsivně.

Mají přirozenou tendenci tyto stavy okamžitě vyřešit, přehlušit nebo před nimi utéct. Na úrovni pozorovatelného chování se tato strategie projevuje různými způsoby. Mladistvý se může začít všem emočním, stresorům vyhýbat. To se projevuje například sociální úzkostí, straněním se kolektivu a nadměrným strachem ze školy. Jindy je obranným mechanismem útěk do virtuálního světa, kompenzace neúnosných emocí přejídáním či naopak restrikcí v jídle, opakované sebepoškozování, nepochopitelné výbuchy agrese nebo abúzus návykových látek.

Jednou z nezralých obran (které se však vyskytují i v dospělosti) je popírání emočního stresu a jeho vytlačování z vědomí. Pokud se daří emoce a myšlenky na vědomé úrovni potlačovat, potíže nezmizí, protože naše tělo i přesto vyvolává neustále se opakující fyziologickou stresovou reakci. To vede k různým nevysvětlitelným fyzickým potížím, z nichž nejčastější je nadměrná únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, zad, poruchy imunity a trávicího traktu.

Pokud se chcete dozvědět více, objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci. Při této konzultaci problémy mladistvého pojmenujeme, zjistíme míru jeho závažnosti a možné příčiny. Stanovíme i konkrétní terapeutický plán, s nímž rodiče seznámíme. V případě nezletilého klienta je na první konzultaci třeba doprovod zákonného zástupce.