Léčba hraniční poruchy osobnosti - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Léčba hraniční poruchy osobnosti

Diagnostika hraniční poruchy osobnosti

Plnohodnotnou léčbu hraniční poruchy osobnosti je třeba zahájit odbornou diagnostikou. Ta bývá právě u hraniční poruchy osobnosti náročnější, protože do klinického obrazu této obtíže spadají různé symptomy, které se mnohdy mylně označí za hlavní diagnózu.

Typicky je pak postižený jedinec léčen pouze symptomaticky a neřeší se samotná příčina všech problémů. Hraniční porucha se pak často zaměňuje za depresi, úzkostnou poruchu nebo závislostní poruchu. Všechny tyto projevy samozřejmě mohou být přítomné a je třeba je ošetřit, hlavní terapeutickou pozornost je však třeba zaměřit především na jádrový problém.

Mylná diagnostika hraniční poruchy osobnosti

Tak jako může zůstat hraniční porucha osobnosti nerozpoznána a trpící pak málokdy dospějí ke zlepšení stavu, dochází někdy na druhé straně k nadužití této diagnózy. Pokud se například ve vztahu objevují pravidelně vleklé či bouřlivé krize, a správnou odpovědí by měla být párová terapie, mají někteří jedinci tendenci označovat své partnery za „hraniční“ a zbavovat se pak veškeré odpovědnosti za vztahový problém. Často se za hraniční pacienty označují také automaticky všichni ti, kteří mají problémy se sebepoškozování, které však může být projevem mnoha různých psychických krizí a nemusí nutně tuto diagnózu indikovat.

Jak probíhá diagnostika HPO?

Psychologické vyšetření se zaměřuje především na potvrzení či vyvrácení diagnózy hraniční poruchy osobnosti. Dále je součástí vyšetření i výběr vhodné psychoterapeutické metody a vysvětlení jejích základní principů, tak aby klient/ka přesně chápala, jak bude terapeutický proces probíhat. V případě, že se diagnóza HPO nepotvrdí, vyplyne z diagnostického rozhovoru i přítomnost případné jiné poruchy a návrh optimálního terapeutického postupu.

Vyšetření se skládá ze dvou bloků a je třeba počítat se dvěma hodinami, které klient/ka stráví na klinice. Vyšetření se zahajuje diagnostickým rozhovorem a poté následuje písemná část. Vyhodnocení testu psychologem a sepsání výsledné zprávy trvá 60 až 120 minut.  Zprávu zasílá diagnostikující psycholog nejpozději do 14 dnů po konání první části vyšetření. Na vyšetření lze navázat ještě jednou hodinou osobní konzultace, v jehož rámci klient/ka získá odpovědi na všechny své otázky a obdrží individuální terapeutický plán na míru v souladu se zjištěnou diagnózou. 

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti

V rámci psychoterapie hraniční poruchy osobnosti terapeut mapuje obranné mechanismy a jejich zralost, schopnost regulace či dysregulace emocí a posiluje celkovou emoční odolnost osobnosti. Zaměřuje na analýzu a postupnou změnu schémat a vzorců myšlení a chování, která jsou pro tuto poruchu osobnosti typická. Průběžně společně s klientem posiluje schopnost regulace emocí. Specializovaný terapeutický program se soustřeďuje rovněž na postupné zvyšování schopností zvládat zátěž a nároky. Klient/ka s podporou psychoterapeuta mění své sebepojetí i pohled na druhé lidi i svět kolem sebe. Učí se konstruktivně zvládat životní překážky, lépe chápat a regulovat své emoce, posiluje umění sama sebe zklidnit a vytváří nové strategie, jak řešit problémy.

Komplexní léčba hraniční poruchy osobnosti

K léčbě samozřejmě patří i ošetření různých symptomů HPO, jako jsou deprese, sebepoškozování, úzkosti i závislostní poruchy. Velmi účinnou podporou terapeutického procesu je i nácvik metody Mindfulness. Na klinice Adicare psychologové úzce spolupracují i s našimi psychiatry, tak aby bylo možno v případě nutnosti podpořit psychoterapeutický proces i šetrnou medikací. Někdy je rovněž nutné provést revizi stávající nevhodné medikace.

Pro objednání na diagnostické vyšetření hraniční poruchy příjmu potravy prosím volejte na naší linku +420 739 375 763. Sestřičky Vás objednají a rády odpovědí i na všechny Vaše další otázky. Můžete se nám rovněž ozvat na náš email info@adicare.cz a zanechat nám své telefonní číslo. Náš psycholog či psychiatr se Vám ozve zpět.