Závislosti - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Závislosti

Léčba závislosti

„Tak jako neexistují dvě stejné bytosti, neexistují ani dvě totožné závislosti a jeden univerzální recept na řešení tohoto problému. Moderní nedirektivní léčebné přístupy charakterizuje především respekt ke klientovi, úcta k jeho osobní svobodě a zcela individuální řešení jeho potíží…“

Prof. Dr. Joachim Körkel

S čím Vám v AdiCare pomůžeme?

Uvažujete o léčbě závislosti na klinice Adicare? Přečtěte si, jak udělat první, nezávazný krok.
Na klinice Adicare využíváme k léčbě závislostních onemocnění především nedirektivní psychoterapeutické přístupy. Na rozdíl od direktivní léčby, kdy terapeut vystupuje v roli autority, se nedirektivní léčba zakládá především na  zcela rovnocenném a partnerském vztahu mezi terapeutem a klientem. Terapeutické cíle nejsou autoritativně určovány, klient na plánování dílčích cílů aktivně spolupracuje, dostává více alternativ a s pomocí terapeuta se rozhoduje pro postup, který mu individuálně vyhovuje nejvíce. Z nedirektivní léčby nemůže být klient pro nějaký svůj „prohřešek“ (porušení abstinence) vyloučen, případné „uklouznutí“ je naopak terapeuticky zpracováváno a klientovi je za takovéto situace poskytována největší podpora. Do nedirektivní terapie závislosti rozhodně nepatří strašení, moralizování nebo ultimativní příkazy a zákazy. Nedirektivní léčba je rozšířena především v Západní a Severní Evropě, v USA a Austrálii. Její efektivitu potvrzují četné výzkumy (Výsledky výzkumu účinnosti Kontrolované konzumace alkoholu) a v současné době představuje v těchto zemích moderní a všeobecně uznávaný adiktologický přístup 21. století.

Otci nedirektivního přístupu jsou slavní američtí psychologové a adiktologové William Miller a Stephen Rollnick. V Západní Evropě se o rozšíření tohoto přístupu zasloužil především německý profesor psychologie a slavný adiktolog Joachim Körkel.