Kontrolovaná konzumace alkoholu - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Terapeutický program s prvky kognitivně-behaviorální terapie

Vzdělávací běh akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

Časová dotace: 40 hodin, 3 víkendová setkání

Místo konání: Praha

Způsob vzdělávání: odborné prezentace, praktické nácviky, výměna rolí, práce v malých skupinkách, kolokvia, diskuse

Získané podklady: podrobná písemná metodika, veškeré písemné podklady pro práci s klienty, diagnostické dotazníky včetně evaluace

Autoři vzdělávacího běhu: Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. a Mgr. Bc. Marie Funke

Cena: 9.970,-

Přihlášky Vám zašleme mailem, prosím kontaktujte nás mailem nebo telefonicky.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné teoretické zázemí v oblasti adiktologie a nedirektivní péče o osoby ohrožené závislostí. Bude schopen zjistit základní indikaci a kontraindikaci klienta pro vstup do terapeutického programu Kontrolovaná konzumace alkoholu. Osvojí si základní terapeutické dovednosti pro práci s klienty ohroženými závislostí na alkoholu, seznámí se s možnými úskalími této práce a získá i řadu praktických rad a doporučení.

Absolvent získá dostatek znalostí, odborných podkladů i praktických dovedností k tomu, k tomu, aby byl schopen samostatné terapeutické práce a byl schopen provést svého klienta jedenáctitýdenním intenzivním terapeutickým programem Kontrolovaná konzumace alkoholu.

Obsah vzdělávacího kurzu

A. Teoretické zázemí a terapeutická soft skills při práci s osobami ohroženými závislostí

 • Úvod do problematiky Kontrolované konzumace
 • Etika a integrita sociálního pracovníka při práci se závislými
 • Principy nedirektivního přístupu k osobám ohroženým závislostí
 • Praktické rady a typy pro práci s klienty ohroženými závislostí
 • Adiktologické minimum
 • Diagnostický screening
 • Kognitivně – behaviorální vzorec závislého chování

B. Praktická část – obsahové bloky programu Kontrolovaná konzumace alkoholu

 • První setkání „Proč musím nejdříve poznat svoje závislostní návyky?“ – úvod do práce s vnějšími a vnitřními spouštěči závislého chování.
 • Druhé setkání „Proč ztrácím při pití kontrolu?“ Kognitivně-behaviorální vzorec závislého chování v praxi.
 • Třetí setkání „ Co mohu začít měnit hned?“ Práce s vnějšími spouštěči.
 • Čtvrté setkání „Proč se chci vlastně doopravdy změnit“ Práce s vnější a vnitřní motivací.
 • Páté setkání „Jak překonat touhu se napít“ Strategie ke zvládání cravingu.
 • Šesté setkání „Alkohol jako lék na uklidnění či jediná forma odměny?“ Úvod do práce s vnitřními spouštěči bažení.
 • Sedmé setkání „Co mi dosud šlo a kde bych ještě potřeboval/a podporu?“ Bilanční setkání, konkretizace dalších cílů.
 • Osmé setkání „Proč vlastně doopravdy piju?“ Pokročilá práce s vnitřními spouštěči.
 • Deváté setkání „A co když zase selžu?“ Prevence relapsu, konstruktivní zpracování lapsu.
 • Desáté setkání „Jak vkročit na cestu trvalé nezávislosti?“ Krizové scénáře, plán na příštích šest měsíců.