Závislost na marihuaně - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Závislost na marihuaně

To byl zase den v práci… Potřebuju voraz. Těším se, až si doma sednu k filmu a ubalím si brko. Večer je vlastně ta oslava Michalových narozenin, ale to už se mi určitě nebude chtít. No co, na něco se vymluvím…a na ten úřad taky půjdu až zítra.

Konopí jako droga

Marihuana je v České republice velmi populární drogou, o čemž svědčí například fakt, že její účinky zakusí minimálně jednou ročně téměř polovina populace ve věku 15-16 let. Často se může jednat o experimentování, avšak hranice mezi experimentálním či rekreačním užíváním marihuany a závislostí bývá velmi tenká.

Většina uživatelů marihuany zastává názor, že je tato droga mnohem méně návyková, než je například alkohol. THC sice nevyvolává tak silnou tělesnou závislost, ale praxe ukazuje, že překonat tělesné abstinenční příznaky je opravdu jen první krůček při řešení závislostního onemocnění.

Tento první krok navíc většina lidí zvládne. Mnohem zákeřnější je závislost psychická, a ta je u pravidelných uživatelů marihuany silně rozvinutá. THC navíc silně mění osobnost závislého, což je provázeno zejména demotivačním syndromem (ztráta chuti se do něčeho pouštět) a abulií (silné oslabení nebo ztráta vůle).

Rekreační uživatelé marihuany

Mezi tyto uživatele lze zařadit jedince, kteří užívají konopí maximálně čtyřikrát měsíčně, především při společenských událostech, kdy například při víkendovém tahu někdo z kamarádů před hospodou ,,odpálí špeka – brko“. Bez užívání marihuany se dovedou bez problému obejít a ke změně jejich osobnosti ještě nedošlo.

Závislí uživatelé marihuany

Užívání konopí se stává nedílnou součástí životního rytmu a může nabývat až rituálního charakteru – typicky pravidelné jointy po odchodu z práce nebo před spaním. Pocit pohody a uvolnění je přímo spojen s konzumací marihuany a člověk jej postupně přestává být schopen dosahovat jinými, dříve přirozenými způsoby.

V případě, že závislý nemá marihuanu k dispozici, pociťuje výraznou rozladěnost či podrážděnost.

Nežádoucí účinky dlouhodobého užívání konopí prostupují napříč celým životem. Dochází k poruše přirozené tvorby serotoninu a dalším fyziologickým a somatickým změnám. Tyto změny jsou provázeny poklesem zájmu o koníčky, motivace k životním změnám, citovou otupělostí, zhoršením paměti. Také úzkostmi, depresemi, zhoršení mezilidských vztahů a fyzické výkonnosti.

Silné odrůdy indoorové marihuany způsobují navíc často závažná duševní onemocnění, nemluvě o karcinogenním účinkům kouření (jeden joint odpovídá karcinogenům dvaceti cigaret).

Léčba závislosti na marihuaně

Při léčbě závislosti aplikujeme jeden z nejmodernějších německých psychoterapeutických programů prof. MUDr. Joachima Körkela. Speciální ambulantní program (přibližně 15 setkání, přičemž optimální je frekvence je jednou za týden) se zakládá na prvcích humanistické psychologie a kognitivně-behaviorální psychoterapie.

V první fázi je nutné především vyřešit nepříjemné stavy, kterých se byl uživatel zvyklý prostřednictvím marihuany zbavovat. V závažných případech a na výslovné přání klienta je možné v této fázi využít i podpůrné farmakoterapie.

Dále je třeba pracovat na obnovení motivačních a volních schopností a navazování oslabených sociálních vazeb.

Léčba závislosti na marihuaně je velmi specifická, rozhodně k ní nelze přistupovat totožně, jako například k léčbě alkoholismu. Naši terapeuti dokáží dobře porozumět psychickému stavu i životní situaci svých klientů, terapie rozhodně nespočívá v nějakém odsuzování, kárání, poučování či strašení.

Hlavním principem léčby je intenzivní práce s emocemi, myšlenkami a tělesnými projevy. Indikátorem úspěchu bývá zvyšující se schopnost zažívat pocity štěstí z vlastního života, opětovné prohoubení vnímání sebe i okolí, redukce únavy a nepříjemných psychických stavů, zájem o sebe i o jiné lidi a opětovné převzetí zodpovědnosti za vlastní život.

Nenechte svůj problém narůstat, zavolejte nám a objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci.