Psychiatrické služby pro mládež - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Psychiatrické služby pro mládež

Psychiatrie pro mládež

Pravidla farmakoterapie mladistvých na klinice Adicare

Farmakoterapie mladistvých klientů je velmi citlivá problematika a vyžaduje pečlivé odborné posouzení. U nezletilých pacientů je nutné brát v úvahu i vývojové a maturační aspekty a pečlivě zvažovat, zda je nasazení psychiatrických léků skutečně nezbytné. Nezletilí klienti, kteří jsou dle prvního komplexního vyšetření indikováni k užívání medikace, přebíráme zároveň i do péče psychoterapeutické tak, aby vznikla možnost úzké a kontinuální spolupráce mezi psychiatrem a psychologem. První komplexní psychiatrické vyšetření má dvě části. Nejdříve proběhne vyšetření nezletilého (60 minut), poté proběhne konzultace s rodiči či zákonným zástupcem. 

Komplexní psychiatrické vyšetření pro nezletilé

Proč je v případě medikace nezletilého pacienta nutná úzká spolupráce mezi psychiatrem a psychoterapeutem? 

Úspěch léčby mladistvého je totiž opravdu intenzivní spoluprací mezi těmito dvěma odborníky podmíněn. Naším společným cílem je, aby byla adolescentům poskytována výhradně šetrná medikace a pouze na nezbytně dlouhou dobu. Vhodně zvolená psychoterapeutická metoda, nácviky zvládání emočního stresu nebo osvojení efektivních dechových a svalových technik jsou hlavním pilířem léčby, léky jsou v terapeutickém procesu pouze podpůrnou složkou. Zejména u mladých lidí je třeba usilovat o to, aby se farmakoterapie nestala trvalým řešením. Dalším důležitým pilířem je alespoň základní spolupráce rodičů mladistvého klienta a jejich informovanost o plánované medikaci.

Prioritou práce celého týmu kliniky AdiCare je prospěch a maximální zvýšení životní kvality mladistvého klienta, a to z dlouhodobého hlediska. Prosíme o pochopení, že důvodem k nasazení farmakoterapie nemůže být např. doporučení medikace ze strany nám neznámého terapeuta z důvodu nedosažení pokroků či zhoršení stavu. O medikaci rozhoduje pouze lékař - psychiatr.