Psychiatrické služby pro mládež - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Psychiatrické služby pro mládež

Psychiatrie pro mládež

Pravidla farmakoterapie mladistvých na klinice Adicare

Do psychiatrické péče přijímáme nezletilé, kteří dosáhli 15 let věku. Farmakoterapie mladistvých klientů je velmi citlivá problematika a vyžaduje pečlivé odborné posouzení. U nezletilých pacientů je nutné brát v úvahu i vývojové a maturační aspekty a pečlivě zvažovat, zda je nasazení psychiatrických léků skutečně nezbytné. Nezletilí klienti, kteří jsou dle prvního komplexního vyšetření indikováni k užívání medikace, přebíráme zároveň i do péče psychoterapeutické tak, aby vznikla možnost úzké a kontinuální spolupráce mezi psychiatrem a psychologem. První komplexní psychiatrické vyšetření má dvě části. Nejdříve proběhne vyšetření nezletilého (60 minut), poté proběhne konzultace s rodiči či zákonným zástupcem. (30 minut).

Psychiatrické vyšetření pro nezletilé

Proč je v případě medikace nezletilého pacienta nutná úzká spolupráce mezi psychiatrem a psychoterapeutem? 

Úspěch léčby mladistvého je totiž opravdu intenzivní spoluprací mezi těmito dvěma odborníky podmíněn. Naším společným cílem je, aby byla adolescentům poskytována výhradně šetrná medikace a pouze na nezbytně dlouhou dobu. Vhodně zvolená psychoterapeutická metoda, nácviky zvládání emočního stresu nebo osvojení efektivních dechových a svalových technik jsou hlavním pilířem léčby, léky jsou v terapeutickém procesu pouze podpůrnou složkou. Zejména u mladých lidí je třeba usilovat o to, aby se farmakoterapie nestala trvalým řešením. Dalším důležitým pilířem je alespoň základní spolupráce rodičů mladistvého klienta a jejich informovanost o plánované medikaci.

Prioritou práce celého týmu kliniky AdiCare je prospěch a maximální zvýšení životní kvality mladistvého klienta, a to z dlouhodobého hlediska. Prosíme o pochopení, že důvodem k nasazení farmakoterapie nemůže být např. doporučení medikace ze strany nám neznámého terapeuta z důvodu nedosažení pokroků či zhoršení stavu. O medikaci rozhoduje pouze lékař - psychiatr.