ADHD a ADD - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

ADHD a ADD

ADHD a ADD

Projevy ADHD a ADD

  • Nedokážete se plně soustředit na práci?
  • Obviňujete se z prokrastinace?
  • Stává se Vám, že nedokončíte práce a již začínáte novou?
  • Děláte často více věcí naráz?
  • Jste často popletení, zapomínáte a ztrácíte věci?
  • Býváte impulsivní, rozhodujete se velmi rychle?
  • Máte hodně nápadů, ale dokončovat detaily je pro Vás horor?
  • Cítíte, že máte „na víc“, ale nedaří se Vám Vaše schopnosti plně uplatnit?
  • Cítíte se často neklidní či napjatí a Vaše myšlenky doslova tryskají?
  • Pokud se napijete alkoholu, dochází u Vás k uklidnění a zvýšení pozornosti?

Pokud jste na některé z výše uvedených otázek odpověděli kladně, tak je možné, že trpíte poruchou pozornosti s hyperaktivitou nebo bez hyperaktivity, tedy známým syndromem ADHD nebo ADD. Zároveň mohou být ale Vaše problémy důsledkem psychického vyčerpání, úzkosti či deprese. Základním kamenem správné léčby ADHD je tedy přesná diagnostika.

Diagnostika ADHD a ADD

Pravděpodobnost přítomnosti poruchy pozornosti (ADHD i ADD) lze stanovit u dospělých zkrácenou diagnostickou konzultací, která se skládá z diagnostického rozhovoru a zkrácených indikativních dostazníků. Druhou možností, která vykazuje vysokou přesnost, je komplexní klinicko-psychologické vyšetření, v rámci kterého je možné již oficiálně stanovit diagnózu ADHD/ADD. Ke stanovení diagnózy využíváme více diagnostických testů včetně diagnostiky osobnostní rysů a neuropsychologické baterie.

Klient se tedy dozví i další skutečnosti, týkající se struktury osobnosti či možných dalších obtíží ve formě afektivních a úzkostných poruch. Toto vyšetření trvá zhruba 3 až 4 hodiny, klient obdrží po jeho absolvování podrobnou písemnou zprávu. Diagnostikujeme ADHD a ADD u dospělých a u dětí starších 12 let. Závěrem zkrácené diagnostiky i klinicko-psychologického vyšetření je doporučení dalších léčebných postupů.

Co to je vlastně ADHD a ADD?

V minulosti panovalo přesvědčení, že je ADHD i ADD jakási „dětská porucha“, která se projeví především problémy s prospěchem a chováním ve škole či školce. Zdálo se, že tato potíž odezní sama s nástupem adolescence.

V současné době již víme, že si ji mnozí přenášejí i do dospělosti. Poruchy pozornosti způsobeny odlišným fungováním centrální nervové soustavy, a to zejména v oblasti prefrontálního kortexu. V tomto ohledu je opravdu vhodnější termín „odlišnost“ než „porucha“. ADHD nebo ADD nijak negativně neovlivňuje inteligenci, postižení jsou naopak často velmi inteligentní s vyšší mírou nápaditosti a kreativity.

U dospělých se ADHD a ADD projevuje odlišně, mnoho na první pohled viditelných symptomů již zralý jedinec dokáže kompenzovat rozumem. Člověk, který trpí ADHD či ADD již nepobíhá po místnosti, nepadá ze židle a nepere se s kamarády. Mohou se u něj ale projevovat výše uvedené symptomy, které mu narušují pohodové psychické prožívání, znemožňují plný seberozvoj a často vedou k podceňování sebe sama, depresím, úzkostem nebo vyšší zranitelností v oblasti závislostních onemocnění.

Ačkoliv tuto neurovývojovou odlišnost není možné léčit v klasickém slova smyslu, moderní terapie i medikace dokáží symptomy ADHD a ADD potlačit natolik, že postiženému nepůsobí problémy v běžném životě a dochází k výraznému posunu v kvalitě duševního prožívání.

Léčba ADHD a ADD

Na klinice Adicare nabízíme komplexní péči o poruchy pozornosti „pod jednou střechou“. Jak již bylo řečeno, počátkem každé efektivní terapie by měla být diagnostika. Metodou první volby jsou potom specializované psychoterapeutické kognitivně behaviorální programy a kognitivní trénink krátkodobé paměti.

Ideální je doplnit léčbu i relaxačními prvky a posilňováním pozornosti metodou Mindfulness. Terapii je možné v opodstatněných případech podpořit i vhodnou medikací. Součástí terapie je samozřejmě i ošetření přidružených potíží. V případě závislostí se velmi osvědčil program Kontrolované konzumace alkoholu.