Odborné články a zajímavosti - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Odborné články a zajímavosti

  • První odborný článek v češtině na téma Kontrolovaná konzumace vyšel v časopise Psychiatrie a jeho autorkami jsou Marie Funke, AdiCare a Barbory Orlíková, Národního ústav duševního zdraví
  • Co je a není kontrolovaná konzumace? Může kontrolovaná konzumace nahradit klasickou abstinentní léčbu? Rozhovor o kontrolované konzumaci alkoholu pro odborný časopis Medical Tribune
  • Nejnovější systematická review z listopadu 2020, kterou uveřejnil tým německých odborníků (Henssler et al.) v časopise Addiction. Vychází ze starších kontrolních randomizovaných a nerandomizovaných studií, ale především shrnuje výzkum po roce 2015.
  • Zajímavý a velmi progresivní komentář k nejnovější Hensslerově systematické review uveřejnila v . al) v časopise Addiction na počátku roku 2021 Katie Witkiewitz a tým jejích amerických kolegů.
  • Nejnovější článek v časopise Drugs and Alcohol today o léčbě s otevřeným terapeutickým cílem pro uživatele s křížovou závislostí.
  • Nejrozsáhlejší přehledová práce ohledně Kontrolované konzumace alkoholu zohledňuje výsledky 46 randomizovaných kontrolních studií, které byly publikovány do roku 2015.Bohužel je pouze v němčině, ale na zkráceném překladu se pracuje.
  • Trocha historie. Slavná studie ze 70 let minulého století, kterou realizovali američtí psychologové, manželé Sobellovi, a která vzbudila několikaletou kontroverzi a turbulentní diskusi. Z dnešního pohledu jsou některé averzivní techniky tehdejšího behaviorálního přístupu úsměvné.
  • Po dvanáctiletém sporu, kdy byla tato studie zpochybňována, co do validity i reliability a objevovala se i nařčené z úmyslného vědeckého podvodu, ustanovil v roce prezident Nadace na výzkum závislostí nestrannou komisi, jejímž úkolem bylo veškerá dostupná data prověřit a vynést rozsudek. Po podrobné revizi všech postupů a výsledků zveřejnila komise v listopadu téhož roku své stanovisko, v němž uvádí, že jsou podle dostupných zdrojů data kritizované studie v pořádku a komise tak nenachází žádný důvod, proč zpochybňovat vědeckou či osobní integritu Sobellových. Ti v roce 1984 uveřejňují v  časopise Behavioral Treatment and Therapy v reakci na tuto kritiku repliku s názvem „The aftermath of heresy: A response to Pendery et al.’s critique of ‚Individualized behavior therapy for alcoholics
  • Je zajímavé, že o tři roky dříve, v roce 1970, uveřejnili podobnou studii se srovnatelnými závěry australští badatelé Lovibond a Caddy. Tento výzkum však žádnou kontroverzi nevzbudil a non-abstinentní přístupy mají v Austrálii dlouholetou tradici.