Jak pomáhá závislým Mindfulness? - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Jak pomáhá závislým Mindfulness?

Mindfulness

Mindfulness při léčbě závislosti

Mindfulness je moderní nástroj, kterým jsme schopni účinně ovlivňovat své psychické stavy. Proto se tato metoda využívá nejen při léčbě závislosti, ale i úzkostí, depresí, chronických bolestí a nespavosti. Abychom pochopili, jak Mindfulness při terapii závislosti funguje, je třeba osvětlit některé principy fungování naší psychiky.

Můžeme si představit, že naše prožívání reality probíhá na čtyřech úrovních. Na vnější podněty reagujeme myšlenkami, vzbuzují v nás nějaké emoce, způsobují změny našeho tělesného prožívání a pak na tyto podněty samozřejmě zareagujeme nějakým chováním. Tyto čtyři složky: myšlenky, emoce, tělesné změny a chování jsou spolu pevně spjaty a jedna ovlivňuje druhou. Uveďme jednoduchý příklad. Pokud by nás někdo na ulici hrubě urazil, zareagujeme na tento podnět nejdříve myšlenkou – musí totiž tuto urážku nejdříve pochopit, jinak bychom jí vnímali jen jako jakési zvuky. Napadají nás patrně myšlenky typu: to jako mělo být na mě? co si to ten člověk dovoluje? Tyto myšlenky pak vyvolají emoci vzteku, hněvu nebo možná lítosti. Naše tělesné prožívání se náhle změní. Začne nám bušit srdce, sevře se nám hrdlo, vyplaví se adrenalin. My se pak určitým způsobem zachováme. Někdo se začne hádat, jiný to ignoruje a někdo citlivější by se třeba mohl i rozplakat. Podrobněji se těmito souvislostmi zabývá Kognitivně behaviorální terapie.

Síla myšlenek při léčbě závislosti

Na tomto příkladu je vidět, jakou moc mají naše myšlenky a jak dokáží ovlivnit naše emoce i chování. Vraťme se k výše uvedenému příkladu. Jinak se zachová člověk, který bude vztahovačný a tato událost v něm spustí řetězec vzteklých a útočných myšlenek. Zcela jinak se zachová člověk, ve kterém stejný podnět vyvolá myšlenky úzkostné, bojácné a možná i sebeobviňující. V případě závislosti na alkoholu fungují tyto principy úplně shodně. Zde můžeme rozlišit přímé a nepřímé působení našich myšlenek. Pokud se budeme v myšlenkách přímo zabývat vzpomínkami na příjemné účinky alkoholu, je přirozené, že to přímo ovlivní naši touhu se napít. Ale působení myšlenek na vznik bažení může být i nepřímé. Pokud přemýšlíme o svých chybách, křivdách nebo si vytváříme katastrofické scénáře ohledně budoucnosti, budou v nás tyto kognitivní obsahy vzbuzovat stres, úzkost, smutek a další nepříjemné emoce, které jsme si navykli rozpouštět pomocí alkoholu. Je pravděpodobné, že se v takové situaci budeme pociťovat potřebu alkoholu intenzivněji.

Závislost je o hlavě

Závislost je o hlavě. To se říká často a je třeba říci, že je to úplná pravda. Tělesné závislosti se alkoholik zbaví poměrně brzy. Dalším a mnohem obtížnějším úkolem je změnit své myšlení. A jak lze naše myšlenky ovlivňovat? Jednou z cest je právě cílená práce s pozorností. Negativní myšlenky nebo myšlenky na alkohol na námi ztratí svou moc, když jim nebudeme věnovat velkou pozornost. To obvykle není snadné, protože jsou vtíravé. S pozorností se ale můžeme naučit pracovat právě tak, že budeme trénovat její řídící složku, která se nazývá všímavost. Všímavost je jakýmsi distributorem pozornosti, který určuje na jaký vnitřní či vnější obsah bude zaměřen její hlavní proud.

Mindfulness metoda funguje na základě dnes již nezpochybnitelného předpokladu, totiž že lze kognitivní funkci všímavosti velmi efektivně trénovat a posilovat. V dnešní době je to již potvrzeno pomocí magnetické rezonance. U účastníků studie, kteří po dobu osmi týdnů metodu mindfulness pravidelně cvičili, došlo v mozku k vytvoření zcela nových, efektivních synaptických spojů v oblasti prefrontálního kortexu a limbického systému. Jednodušeji řečeno došlo ke zvýšení hustoty šedé kůry mozkové v těch oblastech,  v nichž dochází k regulaci emocí pomocí myšlenek a které nejsou bez předchozího tréninku příliš efektivní. Proto tak často emoce nad myšlenkami vítězí.

Šedá kůra mozková
Zobrazení mozku magnetickou rezonancí z různých úhlů pohledu po osmitýdenním tréninku .

Mindfulness má ale celkově velmi příznivý vliv na kvalitu duševního prožívání obecně. Spokojenost, schopnost prožívat radost či nadchnout se pro něco jsou pak základním předpokladem k tomu, abychom boj nad závislostí vyhráli dlouhodobě.

Pokud Vás zajímají další podrobnosti, zavolejte nám na naši linku  739 375 763 nebo se objednejte na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci ONLINE