Abstinenční programy - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Abstinenční programy

„Proč vlastně tak často ztroskotají naše předsevzetí, že již nikdy nebudeme pít?“

Jak udržet abstinenci napořád?

Každé závislostní chování má svoje příčiny, které se označují jako „spouštěče“. Nezvladatelná chuť na alkohol, která se také označuje jako craving nebo bažení, může být zapříčiněna v první řadě fyzickou potřebou návykové látky. Tento druh tělesné závislosti lze překonat za poměrně krátkou dobu. Mnohem složitější téma přestavuje závislost psychická. Alkohol působí jako prostředek k uvolnění, zmírnění úzkosti, lepšímu snášení smutku, vzteku, pocitů prázdnoty nebo naopak přehlcení naší myšlenkové kapacity různými pracovními či rodinnými povinnostmi. Těmto faktorům pak říkáme vnitřní, neboli psychologické spouštěče bažení. Řada z těchto těchto spouštěčů jsou nevědomé, mnohé si z nich nedokážeme bez odborné pomoci rozpoznat. Pokud nedojde k důkladnému ošetření spouštěčů, stává se abstinence často „časovanou bombou“. Po určité době se závislému začne po účincích alkoholu lidově řečeno „stýskat“. Nepociťuje žádné tělesné nutkání se napít, propadne tak mylnému domnění, že již má vše pod kontrolou a vrátí ke svým dřívějším konzumačním zvyklostem. Z výsledku studií bohužel vyplývá, že se po nezdařeném abstinenčním pokusu často míra konzumace alkoholu dokonce ještě zvýší.

Přestat pít nestačí

Pokud společně s klientem usilujeme o dlouhodobou změnu, je třeba si uvědomit, že k trvalé abstinenci nestačí jen vyřadit alkohol ze svého života. Ten, kdo chce přestat pít, musí počítat s tím, že patrně bude muset upravit svůj životní styl, změnit své myšlení, priority a najít tak cestu sám k sobě. Možná to zní jako klišé, ale každá návyková látka je jakousi berličkou nebo spíše brzdou toho, abychom se byli schopni vyřešit své skutečné problémy, které nás dlouhodobě frustrují. Pro dlouhodobé udržení abstinenčního záměru je podstatné, aby se klient za podpory terapeuta zbavil svých úzkostí, stresu nebo deprese a nalezl nové životní kvality, tak aby žil barevný a uspokojivý život i bez návykové látky.

Léčba závislosti na alkoholu

 „Naším cílem nesmí být dovést závislého k tomu, aby se stal znuděným, nespokojeným nebo nešťastným abstinentem, kterému připadá jeho život prázdný. Takový druh abstinence představuje největší riziko brzkého relapsu…. „

Joachim Körkel

Závislost na alkoholu léčíme pomocí více druhů psychoterapeutických metod, nejefektivnější řešení bývá kognitivně behaviorální terapie spojená s některým z humanistických směrů terapie, nejčastěji logoterapií. Léčbu je možno absolvovat formou individuální psychoterapie nebo skupinové terapie. V případě nutnosti je možné terapeutický proces přechodně podpořit i šetrnou medikací, využíváme nejčastěji léky tlumící bažení.

Nabízíme individuální a skupinové abstinenční programy:
  • Pro klienty, kteří jsou rozhodnouti abstinovat
  • Pro klienty, kteří jsou pro program kontrolované konzumace kontraindikováni
  • Pro klienty, kteří absolvovali léčebný pobyt a potřebují doléčovací terapii

Rádi Vám poskytneme při Vašem boji odbornou podporu! Našim klientům nabízíme tříměsíční podpůrné abstinenční programy, které lze v případě nutnosti doplnit farmakoterapií  a relaxační terapií.

Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci, sestavíme Vám terapeutický plán na míru, vybereme nejvhodnější psychoterapeutickou metodu a vysvětlíme Vám její základní rysy. Zjistíme případné přidružené obtíže, které mohou být spouštěči nebo udržujícími faktory závislého chování. Společně se rozhodneme o vhodnosti medikace a vybereme Vašeho osobního terapeuta. K objednání využijte náš rezervační kalendář nebo nám zavolejte, rádi Vám vše vysvětlíme a zodpovíme případné další otázky.