Kontrolovaná konzumace alkoholu - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Kontrolovaná konzumace alkoholu

  • Máte pocit, že někdy nedokážete udržet v pití míru?
  • Způsobuje Vám konzumace alkoholu psychické nebo tělesné problémy?
  • Zkoušeli jste již vícekrát svoji spotřebu omezit?
  • Zjistili jste, že to tak jednoduše nejde a po určité době se vracíte ke svým původním návykům?
  • Chcete snížit svoji spotřebu a získat nad svou konzumací kontrolu?
  • Není Vaším současným cílem úplná abstinence?
  • Nedokážete začít abstinovat okamžitě a chcete abstinentního cíle dosáhnout postupně?

 

Individuální terapie k posílení schopnosti sebekontroly a snížení spotřeby alkoholu

Jedná se o ambulantní, kognitivně – behaviorální terapeutický program, který trvá zhruba čtyři měsíce a vyžaduje jednu až dvě návštěvy v týdnu. Klient musí počítat s tím, že bude určité úkoly plnit i samostatně, v domácím prostředí. Cílem Kontrolované konzumace může být buď snížení dávek alkoholu a změna rizikových rituálů nebo při závažnějších formách závislosti postupné dosažení abstinence s podporou farmakoterapie. 

Non – abstinentní přístupy k léčbě alkoholismu vznikly v 70. letech v Americe, v Západní Evropě se rozšířily v 90. letech minulého století zejména díky neúnavné práci německého adiktologa a profesora psychologie Joachima Koerkela. Autory české koncepce non-abstinentní terapie je vedoucí kliniky AdiCare, Mgr. Bc. Marie Funke a přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK, prof. Michal Miovský, PhD. 

Kontrolovaná konzumace tvoří nedílnou součást nabídky terapeutické péče ve Velké Británii, Nizozemí, Švýcarsku, Německu a dalších Evropských zemích a  účinnost této metody byla prověřena řadou studií.

 

Prof. Dr. Joachim Koerkel

Prof. Dr. Joachim Koerkel, který je nejen teoretikem, ale má i dlouholeté praktické zkušenosti s léčbou závislých, klade důraz především na humánní přístup ke klientovi, zachování jeho osobní důstojnosti a možnosti svobodného spoluurčení průběhu terapie.

Chcete se dozvědět o kontrolované konzumaci více? Přečtěte si článek v časopise Psychologie.

Pro mnoho klientů spočívá hlavní výhoda tohoto terapeutického přístupu kontrolované konzumace alkoholu v postupném zvyšování vlastní kompetence při zacházení s návykovou látkou. Dalším pozitivem je to, že se klienti programu naučí efektivně zacházet s případným „uklouznutím“ a takové selhání pak nemusí nutně znamenat katastrofu a „propadnutí se“ do ještě horší závislosti.

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Jedním z nejčastějších mýtů a omylů ohledně terapie Kontrolované konzumace alkoholu je názor, že se při této terapii jedná jen o jakési podporované snižování dávek alkoholu. Často na počátku od klientů slýcháme větu: „kontrolovanou konzumaci už jsem sám několikrát zkoušel a nikdy se mi to dlouhodobě nepovedlo… „. T

erapie Kontrolované konzumace je intenzivní kognitivně-behaviorální program, který se zaměřuje zejména na odhalení a vyřešení vnitřních spouštěčů, které vedou k alkoholovým excesům, dále na odhalení vnitřní motivace ke změně a nakonec na postupné posilování schopnosti sebekontroly při styku s návykovou látkou.

To že klienti přirozeně sníží spotřebu a vymaní se z bludného kruhu předchozích zvyklostí, je spíše přirozený důsledek jejich vnitřní změny. Tato změna je základním stavebním kamenem k tomu, aby nový přístup k sobě samému a tím i k návykovým látkám zůstal trvalou součástí naší osobnosti.

Terapeutický program kontrolované konzumace alkoholu

Terapeutický program vyžaduje klientů spolupráci na terapii a plnění určitých „domácích úkolů“. Častým úkolem je promýšlení určitých daných témat, sebepozorování apod. Terapie kontrolované konzumace se hodí jen pro určité typy závislostních poruch a pro některé klienty které klienty je tento typ léčby kontraindikován.

Na otázky k tématu kontrolovaného pití alkoholu odpovídá ředitelka našeho centra, Marie Funke

Před nástupem do programu je třeba absolvovat diagnostické vyšetření a doporučujeme i vyšetření internistou (pokud zvýšená konzumace alkoholu již způsobila nějaká poškození tělesného zdraví, je samozřejmě vhodné zahájit okamžitou abstinenční terapii).

Kontrolovaná konzumace alkoholu je klinicky ověřená a efektivní metoda, chcete se dozvědět více?

Další informace o Kontrolované konzumaci alkoholu naleznete na našem blogu.