Mgr. Klára Vojkůvková - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Mgr. Klára Vojkůvková

Vzdělání

 • Studium aplikované psychoterapie, sociální práce a politiky na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • KBT výcvik Nedirektivní přístupy k léčbě závislosti, AdiCare Educo
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Terapie poruch příjmu potravy, AdiCare Educo
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty
 • Psychoterapeutická péče u roztroušené sklerózy, v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků 
 • Práce s traumatem a krizová intervence, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS 
 • Postupy v komunitní a skupinové psychoterapii, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.: Tragická triáda Logoterapie
 • Kurz Gestalt terapie: poznávání sebe a druhých, PVŠPS
 • Láska a vůle v Gestalt terapii,  PVŠPS
 • Transakční analýza, PVŠPS