Ceník služeb - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Ceník služeb

Nestátní psychologická a psychiatrická klinika AdiCare

Napište nám: info@adicare.cz
Objednejte se on-line
Zavolejte nám: +420 739 375 763

Dříve, než si sjednáte terapeutický termín na klinice AdiCare, seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami a s Informací o zpracování osobních informací.

Léčba na klinice Adicare probíhá formou ucelených terapeutických programů, z důvodu plné kapacity kliniky bohužel nemůžeme poskytovat jednorázové terapeutické hodiny. Výjimku tvoří diagnostické, poradenské a psychiatrické konzultace. Více informací o našich léčebných programech se dozvíte zde

Věnujte prosím pozornost pravidlům objednávání, změn a rušení terapeutických termínů kliniky AdiCare, které tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek. Tato pravidla naleznete zde.


Vstupní diagnostická konzultace
diagnostický rozhovor, individuální sada diagnostických testů (zasíláme po rozhovoru mailem), zhodnocení testů, bez písemné zprávy (50 minut)
1.590,-

Vstupní a diagnostická konzultace pro nezletilé (60 minut) – Diagnostický rozhovor, testy, vyhodnocení a konzultace s rodiči

1.890,-

Cílená klinicko-psychologická diagnostika a písemná zpráva (až 4 hodiny, 2 hod vyhodnocení) 

5.650,-

Psychoterapie v rámci léčebného programu 15+4 (50 min)

980,-
Komplexní léčebný program  15+4 terapeutických hodin,  cca 4 měsíce 18.600,-
Jednorázová terapie nebo poradenství pro blízké (50 minut) 1.590,-
Terapeutická hodina v rámci skupinové psychoterapie (50 minut) 300,-
   
Psychiatrické služby – telemedicína pro dospělé a mládež nad 15 let, viz samostatný ceník  
Rodinná konzultace v rámci terapie pro nezletilé (rodiče a mladistvý klient) 2 hodiny (2×50 minut) 2.990,-
Klasická párová terapie: 50 minut 1.890,-
Klasická párová terapie: 100 minut 3.090,-
Anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na zvýšenou konzumaci alkoholu 
(podrobné laboratorní vyšetření krve, moči a interna, konziliární činnost lékař/psycholog)
2.500,-
Jednorázový intenzivní nácvik zvládání panické ataky 
nebo masivní úzkosti: 2 hodiny (2 x 50 minut)
2.990,-
Jednorázový nácvik zvládání krizových situací v terénu:
návštěva obchodního domu, jízda MHD a podobně: 2 hodiny (2 x 50 minut)
2.990,-
Initial consultation including diagnostic examination 1.890,-
Individual Outpatient Therapy (German / English): 1.690,-
Couples Therapy (English): 1 hour (50 minut) 2.090,-

Initial psychiatric examination in English/German

3.990,-

Follow-up psychiatric consultation in English

1.990,-

Ceny za vystavované zprávy a potvrzení pro státní orgán

 • Potvrzení o terapii: 300,-
 • Potvrzení pro účely soudního řízení: 490,-
 • Psychologické zprávy: 1.500,-

Komplexní léčebný program

Nabízíme několik specializovaných terapeutických programů, zaměřených na léčbu: 

 • úzkostí a depresí
 • poruch příjmu potravy
 • psychosomatických obtíží (ve spolupráci s neurologem)
 • hraniční poruchy osobnosti
 • závislostních poruch

 • 19 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 4 hodiny kognitivní relaxace)

Program lze rozšířit o komplexní neurologické vyšetření na jehož základě se vyloučí organické příčiny potíží, popřípadě se tělesné příčiny diagnostikují a navrhne se další léčba. Dále je možnost doplnit terapeutický proces i psychiatrickou konzultací a návrhem šetrné medikace. V tomto případě spolu psycholog i psychiatr úzce spolupracují. 

18. 600,-


Komplexní léčebný program pro nezletilé (12-18 let)

Nabízíme několik specializovaných terapeutických programů, zaměřených na léčbu: 

 • úzkostí a depresí
 • poruch příjmu potravy
 • psychosomatických obtíží (ve spolupráci s neurologem)
 • nerovnoměrného osobnostního vývoje
 • závislostních poruch

 • 19 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 4 hodiny kognitivní relaxace)

Program lze rozšířit o komplexní psychiatrické vyšetření pro zvážení šetrné medikace. V tomto případě spolu psycholog i psychiatr úzce spolupracují. 

19. 900,-


Týdenní interval setkání, malé skupiny pod vedením dvou psychologů, edukační a nácvikové bloky, prohloubení sebepoznání, výsledky ověřeny četnými studiemi.

14.400,-


Intenzivní mindfulness program

Program zahrnuje:

 • 16 terapeutických hodin
 • 8 týdenní unikátní skupinový mindfulness program zaměřený na práci s emocemi, stresem a tělem 
 • Edukační a praktické bloky, domácí úlohy, prohloubení sebepoznání

Týdenní interval setkání, malá skupiny pod vedením certifikované mindfulness terapeutky, edukační a nácvikové bloky, prohloubení sebepoznání, výsledky ověřeny četnými studiemi.

4.800,-

 


Termíny jednotlivých terapií lze měnit nejpozději 48 hodin před domluveným setkáním, kredity za pozdní storna terapeutických hodin bohužel propadají. V případě nemoci lze plánovanou osobní konzultaci využít v online formě. Jde o běžnou praxi v psychologických ambulancích, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří například potřebují bezodkladnou pomoc.  Za zrušené termíny rezervací v rámci terapeutických programů (takzvaných permanentek) nelze požadovat refundaci finančních prostředků.