Mgr Kateřina Řehořková - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Mgr Kateřina Řehořková

  • Mgr. titul v jednooborové psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci
  • Kurz krizové intervence (D-Liberec)
  • Akreditovaný program Psycholog ve zdravotnictví
  • Frekventantka psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze (Český institut biosyntézy)
  • KBT výcvik Management kontroly závislého a impulsivního chování (Adicare Educo)