Kateřina Stibalová - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Kateřina Stibalová

Studium sociální práce a aplikované psychoterapie, Pražská vysoká škola psychosociální studií.

 • Výcvik SUR 2000, SUR psychodynamicky orientovaná psychoterapie.
 • Psychodynamický sebezkušenostní výcvik, Psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Výcvik v motivačních rozhovorech pro změnu závislého chování
 • Kognitivně behaviorální terapie závislostních poruch
 • Kurz krizové intervence, RIAPS a REMEDIUM
 • Výcvik v metodě zvládání vzteku,  Liga otevřených mužů.  
 • Práce se ztrátou a zármutkem, Institut Virginie Satirové.
 • Práce s traumatem a krizová intervence, PVŠPS.
 • Koučování v kontextu organizačního rozvoje – PVŠPS.
 • Případová a týmová supervize v sociálních službách – ČAS.

Semináře

 • Mezinárodní seminář o léčbě a doléčování drogových závislostí
 • Práce s HIV pozitivními uživateli drog
 • Letní škola – tématický seminář HARM REDUCTION V PRAXI, Sananim.
 • Seminář Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí, dětí alkoholiků a drogově závislých, Drop In.
 • Psychedelika s nohama na zemi, Remedium.
 • Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality, Zřetel.

Pracovní zkušenosti

 • Vedoucí Centra prevence závislosti Litoměřice
 • Terénní program Litoměřicka
 • Centrum pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK