PhDr. Anna Michálková - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

PhDr. Anna Michálková

Vzdělání 

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor psychologie, rigorózní řízení pedagogická a vývojová psychologie
  • Magisterské studium jednooborové psychologie, PF Univerzity Karlovy 
  • Psychoterapeutický výcvik SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii
  • – Pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením
  • Management kontrolované konzumace, AdiCare Educo
  • Léčba poruch příjmu potravy v rámci managementu Kontrolovaného užívání, AdiCare Educo
  • Základní sebezkušenostní výcvik „Posilování pozitivních hodnot a postojů“
  • Řešení konfliktů a jejich vyjednávání (MPSV ČR)