Vanda Kasalová - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Vanda Kasalová

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci – Filosofická fakulta, Katedra psychologie, jednooborová psychologie
 • Univerzita Karlova v Praze – Husitská teologická fakulta Obor: psychosociální studia
 • Univerzita Karlova v Praze – Husitská teologická fakulta Obor: sociální pedagogika
 •  Střední zdravotnická škola Karlovy Vary
 • Aplikovaná psychodiagnostika – klinické metody
 • Aplikovaná psychodiagnostika – testové metody
 • Aplikovaná psychodiagnostika dospělých – klinické a projektivní metody (Vše na katedře psychologie FF UPOL)
 • Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a možnosti pomoci (Fokus Praha)
 • Výcvik lektora primární prevence návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů (o.s. Prev-Centrum)
 • Rodinné poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (o.s. Prev-Centrum, 112 hodin)
 • Test kresby postavy (ČASP – Mgr. Zdeněk Altman)
 • Test kresby stromu (ČASP – Mgr. Zdeněk Altman, 16 hodin)
 • Motivační rozhovory (Česká asociace streetwork)
 • Mysl adolescenta (Bret Stephenson)
 • Narativní práce s páry a rodinami (Gaudia Institut, s.r.o., )
 • Poradenská propedeutika – manželské a rodinné poradenství (Institut psychologických služeb, s.r.o.)

 

Práce s agresí v psychoterapii

 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM III – komunitní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii.
 • Základní krizová intervence (REMEDIUM Praha, o.p.sn) Z
 • Základní kurz Rorschachovy metody (Institut psychologických služeb, s.r.o.) – probíhající dvouletý kurz

Publikační činnost

 • Kasalová, V., Dolejš, M., Charvát, M., Suchá, J. (2020). Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) – Příručka pro praxi.
 • Univerzita Palackého v Olomouci. kniha s autory Dolejš, M., Zemanová, V., Vavrysová, L. (2018). Kdo a co řídí české adolescenty?.
 • Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80- 244-5425-2 kniha s autory Zemanová, V. & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů NZDM.
 •  Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4492-5 odborný článek Zemanová, V., Dolejš, M. (2018). At-risk Adolescents in the Czech Republic.
 •  Adiktologie, 2018, roč. 2018, č. 3–4, s. 151–162. ISSN 1213-3841. odborný článek Dolejš, M., Zemanová, V., Vavrysová, L. Vztah místa kontroly a rizikových aktivit u českých adolescentů.
 • Diskuze v psychologii, 2019, roč. 2019, č. 1, Stránka | 4 s. 1-8. ISSN 2694-8338.DOI 10.5507/dvp.2019.002

Ostatní odborná publikace

 • Kasalová, V., Dolejš, M., Charvát, M., suchá, J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) – Příručka pro praxi. 2020. kapitola v knize Zemanová, V. & Frühbauer, J. (2015). Výjezd za dobrou praxí do Belgie. In Streetwork!
 • Dobrá praxe 2015 – České a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových sociálních službách. Praha: Česká asociace streetwork. ISBN: 978-80-905069-3-0
 • kapitola v knize Zemanová, V. & Frühbauer, J. (2015). Good practice excursion to Belgium. In Streetwork! Good practice 2015 – Czech and foreign experiences from work in low threshold social services. Praha: Česká asociace streetwork. ISBN: 978-80-905069-4-7
 • stať ve sborníku Zemanová, V. & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In PhD existence 2015: – Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.
 • Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4694-3 stať ve sborníku Zemanová, V. & Dolejš. M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů NZDM aneb jak moc jsou naši klienti „nenormální“? In Konference Terénní a nízkoprahové programy
 • 2015 – Sociální práce jako péče o důstojnost člověka. Praha: Česká asociace streetwork. (dostupný online zde)
 • poster Dolejš, M., Zemanová, V., Vavrysová, L. Vztah rizikových aktivit adolescentů k místu jejich kontroly (locus of control).