Daseinsanalytická psychoterapie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Daseinsanalytická psychoterapie

Daseinsanalýza jako cesta sama k sobě

“Být sám sebou a neztratit druhé – být spolu s druhými a neztratit sám sebe.” 

Touto větou by se ve zkrácené formě dala vyjádřit hlavní myšlenka daseinsanalytické psychoterapie.

Daseinsanalýza je psychoterapeutický směr, který má hodně blízko k filosofii, konkrétně k fenomenologii. Vychází z prací slavných filosofů Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Na poli psychoterapie se Daseinanalýza opírá o určité premisy psychoanalýzy, ačkoli se s ní v mnohém rozchází. Při daseinanalytické terapii rozhodně klienti neleží na lehátku, nejsou pobízeni k vymýšlení nejrůznějších asociací, jako tomu bylo za dob slavného psychologa Sigmunda Freuda.

Terapeutický vztah

V rámci Daseinsanalýzy se příliš nevyužívá předem daných technik, největší důraz je kladem na vztahu terapeuta s klientem. Tento terapeutický vztah je založen na respektu, podpoře a především autenticitě. Proto také terapeut odmítá dřívější diagnózy a škatulkování klientovy duševní bolesti. Terapeut je pro klienta na jeho cestě průvodcem, nikoli expertem na jeho prožívání. Jinými slovy terapeut přijímá klienta takového, jaký je a nesnaží se ho měnit, impulzy ke změně by měly přicházet v průběhu terapie od klienta samotného. Iniciací k těmto impulsům je v rámci celého psychoterapeutického procesu založena na tak zvaná analýze klientova „bytí na tomto světě“ tedy jeho „Dasein“. Odtud pochází také poněkud krkolomný název tohoto směru – Daseinsanalýza.

Daseinanalýza může probíhat jak individuálně, tak také skupinově. Obě formy terapie jsou velmi prospěšné, především pro klienty trpící existenciálními úzkostmi, depresemi, pocity prázdnoty či ztráty životního smyslu.

V rámci terapeutického vztahu má klient možnost vracet se k sobě samému a uvědomovat si svoje přání a sny. Na základě důsledného sebepoznání si pak může stanovovat adekvátní životní cíle a nároky na sebe sama. Skrze otevřený a přijímající vztah, který klient se svým terapeutem zažívá, se postupně mění i jeho fungování ve světě a může tak nově prožívat pozitivní vztahy i zkušenosti.  

Je pro Vás daseinsanalýza tou správnou cestou? Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci pomocí našeho online kalendáře. Můžete nám také napsat na email: info@adicare.cz nebo nám zavolat na naši linku: +420 739 375 763, rádi Vám se vším pomůžeme.

„Velký problém západního světa není v nedostatku hodnot, ale v tom, že se vše na hodnotu převádí.“

                                                                                                  Martin Heiddeger