Lucie Zobač - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Lucie Zobač

Vzdělání

  • Karlova univerzita v Praze, 1. Lékařská fakulta
  • Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, profesní vzdělávací program- Trestní právo vykonávací, akreditace v ČR a UK, profesní titul, LL.M.
  • Karlova univerzita v Praze, 1. LF, Adiktolog (registrovaný zdravotnický pracovník pro práci bez odborného dohledu)
  • Skálův institut, Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii, akreditace MZ (dokončeno včetně supervize a teorie)
  • Vzdělávací skupina Gaudia ISZ, Dvouletý systemický výcvik Umění socioterapie, akreditace MPSV
  • Technická univerzita v Liberci, FP, Pedagogika volného času, zakončeno bc.
  • Kurz kompletní krizové intervence (158 hod.)
  • Zvláštní odborná způsobilost pro adiktology S4
  • „Harm Reduction“, Sananim, o. s.