Pohybová psychoterapie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Pohybová psychoterapie

Pohybová psychoterapie je unikátní přístup, který kombinuje sportovní aktivitu a psychoterapii a může jí vykonávat pouze odborný terapeut, který má odpovídající psychoterapeutické i mezioborové trenérské vzdělání, jakož i znalosti v oblasti fyzioterapie.

To, že stavy duše různým způsobem ovlivňují naše tělo i zdraví, je dnes již poměrně známá věc a psychosomatická medicína se prosazuje stále více. Nejnovější výzkumy však potvrzují, že vztah těla a duše je mnohem pevnější, než se zdálo a tento vztah platí i obráceně. Pokud budeme vhodným způsobem zacházet se svým tělem, odrazí se to velmi brzy i na kvalitě našeho psychického prožívání. A to je základem psychosomatiky.

V dnešní společnosti jsme zvyklí využívat především verbální projev. Pohyb nám může pomoci vyjádřit to, na co nám slova nestačí. Pohyb je naší přirozeností a má význam, jak v komunikaci sama se sebou tak i s druhými. V pohybu se projevuje naše vnitřní nastavení, emoční i myšlenkové rituály, motivace i prožívání. Pohyb nám může pomoci vyjádřit, procítit a pochopit to, co slovy nezvládneme.

Pohybová psychoterapie je jednou z nejmocnějších somatopsychických zbraní, její účinnost při léčbě depresí, úzkostí a stresových poruch byla jednoznačně prokázána (viz například rozsáhlé klinické výzkumy amerického psychiatra Neily Nedleyho).

Jak probíhá pohybová psychoterapie?

Klient sám si sám po domluvě s terapeutem volí fyzickou obtížnost pohybové terapie, přičemž platí, že neexistuje klient, který by měl pro sportovní psychoterapii příliš „nízkou kondici“. S ohledem na zdravotní stav klienta lze zvolit rozmanité pohybové přístupy. Od relaxačních protahovacích cviků, přes procházky v přírodě až po fyzicky náročnější sporty (například fitness, tenis, cyklistika, in-line a další sporty).

Na počátku terapie se klient učí hlouběji naslouchat svému tělu a poznávat, který druh pohybu mu přináší psychickou úlevu a radost. I v dalších fázích je jsou pohybové aktivity provazovány s verbální psychoterapií. Klient dostává unikátní možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet celou řadu sportovních aktivit a společně s terapeutem zvolit, které z nich chce zařadit do svého běžného života. Během pohybové psychoterapie lze respektovat i vedlejší cíle klienta, jako je například zvyšování kondice, úprava tělesné hmotnosti a další pozitivní vlivy na psychiku jedince.

Pohybová psychoterapie může probíhat v našem centru, v přírodě, fitness centru i v multifunkční hale. V případě zájmu volejte na naši linku: 739 375 763