Úzkosti a deprese u dětí a mladistvých - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Úzkosti a deprese u dětí a mladistvých

Projevy úzkosti či deprese u mládeže

Většina mladistvých nedokáže své psychické problémy s rodiči komunikovat. Důvodem není nedůvěra, ale celá řada faktorů, které jsou pro rozpuk duševní obtíže v tomto věku typické. Mladiství se ve své psychice hůře orientují, je pro ně nesnadné své pocity přesně popisovat a jejich emotivita je i v důsledku přirozených fyziologických změn hlubší a méně stabilní. Zároveň se v tomto věku projevuje i vývojově zcela přirozený odstup a ambivalence ve vztahu k rodičům i starší generaci obecně. Projevy deprese a úzkosti u dětí a dopívajících můžeme pozorovat na základě určitých proměn, které jsou patrné především v oblasti chování.

Konkrétní kritické projevy deprese či úzkosti u dětí a mládeže:

 • Izolace od kolektivu
 • Přehnaný strach ze školy
 • Časté útěky do virtuálního světa her a sociálních sítí
 • Návaly agresivity
 • Apatie
 • Netypické chování (krádeže, vandalství)
 • Sebepoškozování
 • Nadměrné vyčerpání
 • Změněný vztah k jídlu
 • Abúzus návykových látek
 • Gastrointestinální problémy
 • Poruchy spánku
 • Bolesti hlavy či zad bez konkrétního nálezu

Léčba deprese a úzkosti u dětí a mladistvých

K veškerým výše uvedeným projevům nelze přistupovat izolovaně. Je třeba tyto jevy chápat spíše jako důsledky vnitřních konfliktů a nesnesitelných emocí, které slouží k tomu, aby se jim dotyčný vyhnul, utekl před nimi nebo je přehlušil. Stěžejní úlohu má při léčba úzkostí a depresí psychoterapie. Léky používáme jen v krajních případech. Do léčby může psychoterapeut zapojit v průběhu léčebného procesu i rodiče, tato spolupráce však probíhá podle přesně daných pravidel. Základním předpokladem úspěšné terapie je partnerský vztah, který je založen především na důvěře. Ta bývá u mladistvých velmi křehká, proto je třeba terapeutický vztah důsledně chránit. K léčbě deprese a úzkosti u mladistvých se využívá individuální a skupinová psychoterapie.

Psychoterapie deprese a úzkosti u dětí a mladistvých

Nejosvědčenější formou psychoterapie je modifikovaná kognitivně-behaviorální terapie. Díky ní se učí mladistvý klient identifikovat nebezpečné myšlenky, které pak bolestné emoční stavy způsobují. Učí se spolu s terapeutem s těmito myšlenkami pracovat a zvědomovat určitá patologická přesvědčení o sobě i o světě, která jsou jejich původcem. Nedílnou součástí psychoterapie je i trénink zvládání náhlých emočních stavů a oddálení impulsivní reakce. Velmi dobře se osvědčují i prvky logoterapie, což je psychoterapeutická metoda, díky níž si mladý člověk může utřídit priority, najít smysl i v negativních situacích a nalézt odpověď na otázku po smyslu mnoha prožitků, která je v tomto věku často palčivá.

Léčbě deprese a úzkosti u mladistvých předchází vstupní a diagnostická konzultace. Lze se objednat pomocí online rezervačního kalendáře nebo zavolat na naši linku +420 739 375 763. Na první setkání musí nezletilého doprovodit jeho zákonný zástupce. Další terapie již mohou probíhat samostatně.