Změny a rušení terapeutických termínů - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Změny a rušení terapeutických termínů

Pravidla pro rušení a změny terapeutických termínů

Prosím věnujte pozornost zkrácené verzi storno podmínek, které jsou v plném znění součástí Všeobecných obchodních podmínek kliniky Adicare.

1) Změnit termín své terapie můžete 48 hodin před jejím uskutečněním. Pokud se termín konzultace koná v pondělí, je limitem pro jeho  změnu čtvrtek předchozího týdne, do 12.00. V pozdějších termínech rezervační systém již bohužel změnu neumožňuje a platba za terapii propadá.

2) Jednorázové služby, které jsou uvedeny níže, lze zrušit rovněž ve lhůtě 48 hodin před termínem jejich konáním. Pokud se termín konzultace koná v pondělí, je limitem pro jeho změnu čtvrtek předchozího týdne, do 12.00. Termíny jednorázových služeb se mění či ruší na mailu ambulance@adicare.cz. V případě řádného storna jednorázové služby klinika AdiCare vrací uhrazené prostředky na účet, z nějž byly poukázány, a to ve lhůtě max. 10 pracovních dní.

Jednorázovými službami se rozumí:

  • vstupní a diagnostická konzultace
  • vstupní psychiatrické vyšetření
  • první seznamovací terapie
  • jednorázové poradenství pro blízké a rodinné příslušníky
  • jednorázový krizový nácvik
  • komplexní psychodiagnostické vyšetření

3) Termíny rezervací v rámci příslušných kontraktů hrazených formou permanentek lze měnit při dodržení podmínek uvedených v bodě 1. Za zrušené termíny rezervací v rámci terapeutického kontraktu (permanentky) nelze požadovat refundaci finančních prostředků.

Permanentka má omezenou platnost, která je uvedena v příslušném kontraktu. V odůvodněných případech lze žádat o prodloužení platnosti permanentky. Po skončení platnosti kontraktu (permanentky) nevyužité kredity na poskytování léčebných a terapeutických služeb propadají.

Plné znění VOP kliniky Adicare naleznete ZDE.