Psychosomatické potíže - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Psychosomatické potíže

Psychosomatická onemocnění 

O tom, že naše psychické stavy zásadně ovlivňují i stav našeho těla, není pochyb. Ve zdravém těle je zdravý duch. Ale platí to i obráceně a prastaré přísloví bychom mohli obrátit – zdravý duch je předpokladem zdravého těla. Psychosomatika je velmi široký pojem a zahrnuje celou řadu obtíží. Některé lze doložit i nějakým objektivním lékařským nálezem, klasická léčba u nich však funguje velmi málo. U většiny z nich jsou však lékaři bezradní a příčina je zcela nejasná.

Nejčastější psychosomatické obtíže

 • Bolesti hlavy
 • Dechová nedostatečnost (pocit, že se nemůžeme zhluboka nadechnout) 
 • Brnění končetin, pálivá bolest či pocit jejich ochromení
 • Výkyvy krevního tlaku
 • Bolesti žaludku, pálení žáhy, nevolnost či reflux 
 • Časté nucení na velkou či malou stranu
 • Plynatost či nadýmání
 • Nechutenství či vlčí hlad
 • Třas končetin
 • Škytavka
 • Nespavost
 • Bolesti zad, spasmy krčního svalstva
 • Potivost

Somatoformní dysfunkce 

Výše jsme uvedli psychosomatické obtíže, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji. Nazývají se somatoformní vegetativní dysfunkce. Somatickou příčinu těchto poruch lékaři nejsou schopni zjistit a různá vyšetření mívají většinou negativní nález. Pacient je označován za zdravého, může si pak navíc připadat jako hypochondr a ztrácí naději na zlepšení stavu. Tyto obtíže mají společného jmenovatele a tím je (často potlačovaná a tím i nevědomá) úzkost. Úzkost je ve své podstatě vlastně strach. Naše tělo není schopno rozlišovat, zda se bojíme reálného ohrožení nebo svých vlastních myšlenek a katastrofických scénářů. Automaticky spouští obrannou fyziologickou stresovou reakci, která nás má připravit na boj nebo útěk. Stresová reakce je složitý fyziologický proces, přesto můžeme zjednodušeně říci, že při něm dochází ke dvěma základním změnám. V krvi se zvyšuje podíl kyslíku na úkor kysličníku uhličitého a z trávicího ústrojí se energie přesouvá do svalstva, v němž se vyplavuje laktát. Tato nemetabolizovaná energie bývá původcem velmi nepříjemných a často doslova trýznivých tělesných stavů. Bolest, kterou postižený pociťuje je reálná, pouze nemá tělesnou, nýbrž psychologickou příčinu. 

Psychosomatické poruchy s objektivním nálezem

 • Astma
 • Vyrážky a ekzémy
 • Alergie
 • Časté infekce dolních a horních cest dýchacích
 • Karcinogenní onemocnění
 • Kardiovaskulární potíže
 • Únavový syndrom

Lze zjednodušeně říci, že pokud se tělo v důsledku psychické zátěže nachází v dlouhodobém stavu stresové pohotovosti, dochází k značnému vyčerpání celého organismu. To se projevuje nejen snížením kvality psychického prožívání, ale především poruchami imunity. Narušená obranyschopnost našeho těla tvoří podhoubí pro všechna uvedená onemocnění a způsobuje, že běžné zdravotní obtíže nabývají chronického charakteru. 

Léčba psychosomatických onemocnění

U všech psychosomatických onemocnění je třeba v prvé řadě odhalit jejich příčiny a udržující faktory. Nejčastěji jsou to potlačované úzkostné stavy, ale samozřejmě i chronické poruchy nálad, stresové poruchy, poruchy osobnosti a mnohé další. U somatoformních vegetativních dysfunkcí se nejlépe osvědčuje kognitivně behaviorální terapie Kognitivně behaviorální terapie, doplněná o intenzivní nácviky svalových a dechových strategií. U dalších psychosomatických poruch je třeba určit psychoterapeutickou metodu v návaznosti na druh potíží, jejich příčiny i osobnost klienta. 

Jestliže uvažujete o terapii psychosomatické poruchy, objednejte (Rezervační kalendář – Vstupní konzultace (adicare.cz))se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci (Naše první setkání, proč je důležitý terapeutický plán (adicare.cz) nebo volejte na naši linku +420 739 375 763 Určíme přesněji druh psychosomatické obtíže, míru její závažnosti, možné příčiny a udržující faktory. Navrhneme Vám konkrétní léčebný postup, domluvíme se o možné medikaci a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, kterou pak budeme proti Vašemu trápení bojovat. Společně vybereme i Vašeho osobního terapeuta/terapeutku tak, aby splňoval/a nejen odborné předpoklady, ale vyhovoval/a Vám i po lidské stránce. Vzhledem k tomu, že terapeutický tým AdiCare tvoří více než dvacet psychologů, můžeme Vám v tomto ohledu vyjít maximálně vstříc. 

Vstup do online rezervačního kalendáře (Rezervační kalendář – Vstupní konzultace (adicare.cz)