Online terapie závislosti - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Online terapie závislosti

Léčba alkoholismu a dalších závislostních onemocnění na dálku

Terapie na dálku, tedy přes skype a další platformy, je například v Americe běžnou formou léčby alkoholismu již po desetiletí. U nás se toto téma zdá nové a zdánlivě nepřirozené. Opak je ale pravdou, účinek léčby závislosti pomocí videohovoru je zcela srovnatelný s osobní návštěvou.

Podle poslední studie Pensylvánské univerzity, která zahrnuje výsledky výzkumů až do roku 2014, vykazuje online terapie při léčbě závislosti dokonce lepší účinky, než terapie osobní.

Jak online terapie  závislosti probíhá?

Klient má několik možností.

  1. Pokud se nemůže dostavit osobně ani na první setkání, proběhne vstupní a diagnostická konzultace online. Jestliže je vhodné podpořit psychoterapeutickou léčbu i léky, zašle lékař na základě krátkého vstupního pohovoru recepty pomocí SMS.
  2. Klient se dostaví na vstupní a diagnostickou konzultaci osobně a seznámí se poté se svým terapeutem. Následná setkání probíhají pomocí videorozhovoru, případně telefonické a mailové korespondence.
  3. Klient střídá osobní a online terapii. Tuto možnost využívají především mimopražští klienti a všichni ti, kteří se mohou na kliniku dostavit, nicméně pravidelná setkání pro ně nejsou realizovatelná.

Léčba alkoholismu online

Online léčba v podstatě kopíruje běžný obsah závislostní terapie. Klient pracuje na odhalení především psychologických spouštěčů jeho touhy se napít. Poté společně s terapeutem pracuje na jejich odstranění. Pod vedením průběžně zvyšuje schopnost sebekontroly při styku s alkoholem, učí se zásady psychohygieny a pracuje na posílení vnitřní motivace ke změně.

Léčba alkoholismu vychází především ze zásad  kognitivně – behaviorální terapie. Léčbu lze podpořit farmakoterapií, recept na léky zasíláme formou SMS.

Jak je možné, že videohovor funguje stejně jako osobní setkání?

Prvním a nejdůležitějším faktorem je zajištění pravidelnosti léčby. Dodržování přibližně stejných intervalů mezi jednotlivými terapiemi je právě při léčbě závislosti skutečně zásadní. To však v praxi není zcela snadné.

Různé vnější okolnosti často zabrání tomu, aby se klient na schůzku dostavil. Pro všechny, kteří k nám dojíždějí z velkých vzdáleností, je online terapie na dálku výbornou možností, jak léčbu logisticky zjednodušit. Druhým důležitým faktorem je, že si klient může nastavit časy terapií do kritické části dne, v níž pociťuje nejsilnější craving (touhu se napít). Většinou to bývá odpoledne či navečer.

Další výhoda spočívá v tom, že někteří klienti zažívají takzvanou „hlubší přítomnost“ na terapeutickém setkání dříve, než je tomu u osobní terapie. Terapii totiž nepředchází někdy náročná cesta do našeho centra, problémy s parkováním či výlukou MHD. Tyto drobné stresy mohou způsobit, že se klient určitou dobou takříkajíc „vydýchává“ a terapeutického procesu se v hlubším slova smyslu zúčastní až s několikaminutovým zpožděním.

Kontrolovaná konzumace online

Terapie na dálku se velmi dobře uplatňuje v případě non-abstinentní léčby, tedy terapie Kontrolované konzumace. Také doléčování a abstinenčně vedená terapie vykazuje z výše uvedených důvodů velmi dobré výsledky. Výzkumy léčby závislosti na dálku jsou aktivně realizovány již více než patnáct let a jejich výsledky jsou překvapivě dobré.