Typy závislosti na alkoholu - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Typy závislosti na alkoholu

Němečtí adiktologové v současnosti rozlišují zpravidla pět patologických (tedy již chorobných) přístupů k návykové látce. Uvádíme je na příkladu závislosti na alkoholu, ale v zásadě platí i pro některé další drogy.

Pokud jste se v některém z nich poznali, určitě by Vám pomohlo, kdybyste se o svém problému poradili s odborníkem. Platí totiž jednoduché pravidlo: čím dříve odhalíme, že se ohledně užívání návykových látek chováme rizikově, tím snazší a rychlejší je terapie a cesta zpět k bezpečnějšímu užívání.

Ten, kdo začne se sekundární prevencí včas a nenechá svůj problém narůst, vyhne se i všem poměrně drastickým opatřením, které léčbu těžké závislosti provázejí.

Typologii nelze chápat ve striktním slova smyslu, samozřejmě se mohou různé typy patologického zacházení s alkoholem překrývat nebo závislý přechází od jednoho typu k dalšímu.