Druhy psychoterapie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Druhy psychoterapie

Psychoterapie není pouhé „povídání si“ s terapeutem, ačkoliv ji lze jako léčbu rozhovorem definovat. Existuje řada psychoterapeutických metod, k jejichž použití opravňuje psychologa, psychiatra nebo psychosociálního pracovníka absolvovaní intenzivního pětiletého vzdělání, povinnost se průběžně v daném směru vzdělávat a podrobovat se příslušné odborné supervizi. Proto každý patřičně vzdělaný terapeut může nabízet jednu nebo dvě psychoterapeutické metody. Akreditované psychoterapeutické přístupy nelze zaměňovat s různými  krátkodobými kurzy. Mají svá pevná pravidla, která zaručují klientovi především jeho bezpečí. Svévolná aplikace různých necertifikovaných postupů nepřináší člověku, který je v důsledku svých psychických potíží velmi zranitelný, potřebný efekt a může mu dokonce i ublížit. 

Na naší klinice využíváme především tyto psychoterapeutické metody: 

V souvislosti s druhem psychických obtíží lze jednotlivé psychoterapeutické metody využívat různými způsoby a v různých oblastech. 

Podpůrná psychoterapie 

Podpůrnou psychoterapie využíváme ve složitých životních situacích, do kterých se může dostat každý z nás a které nám způsobují značné psychické utrpení. Míra tohoto utrpení nemusí být podmíněna žádnou psychickou poruchou. S pomocí podpůrné psychoterapie však lze tyto traumatické prožitky v přiměřeném čase překonat, a to aniž by nám způsobily nějaké dlouhodobé důsledky typu reaktivní deprese, posttraumatického syndromu nebo rozvoje některého ze závislostních onemocnění. Typickými traumaty, se kterými našim klientům ve formě podpůrně psychoterapie pomáháme, jsou ztráta partnera, krize středního věku, nemoc, úmrtí blízkého člověka, osobní setkání s podvodem, šikanou či jinou agresí a mnoho dalších.

Podpůrná psychoterapie může mít také seberozvojový charakter. I člověk, který je psychicky zdravý a v jehož životě je zdánlivě vše v pořádku, může zažívat nepříjemné emoční stavy v důsledku pocitů prázdnoty či ztráty motivace. V rámci seberozvojové psychoterapie hledá klient s pomocí terapeuta hlubší smysl života, uspokojuje potřebu spirituality (vždy zásadně nenáboženské spirituality) a poznává lépe sám sebe i své skutečné potřeby. Posiluje své stávající silné stránky, identifikuje psychické brzdy a objevuje v sobě nový potenciál. 

V tomto ohledu se mimořádně dobře uplatňují humanistické psychoterapeutické směry, jako je např. Daseinsanalýza, existenciální psychoterapie a další. 

Léčebná psychoterapie

Léčebná psychoterapie je přímo cílená zaměřena na boj s určitou obtíží psychiatrického charakteru. Na naší klinice to jsou nejčastěji  deprese, úzkostistresové poruchyzávislostní poruchy nebo i některé poruchy osobnosti.

Správná léčebná psychoterapie by se ale pro úplný efekt terapeutického procesu měla začít prolínat i s psychologií podpůrnou a seberozvojovou.

Naším cílem je posílit člověka v jeho obtížné životní situaci tak, aby se však na pomoci terapeuta nestal závislým, ale mohl opět prožívat svobodný a plnohodnotný život.

Neexistuje jedna psychoterapeutická metoda na vše

Neexistuje jedna jediná psychoterapeutická metoda, která by obsáhla a efektivně zpracovala všechna výše zmíněná témata. Před zahájením psychoterapie je proto mimořádně důležitá volba správné psychoterapeutické metody. Z tohoto důvodu je nezbytná vstupní a diagnostická konzultace, která klientovi poskytne dostatek informací i prostor k tomu, aby mohl přesněji formulovat své požadavky a cíle. Při volbě psychoterapeutické metody musí diagnostikující psycholog brát v úvahu specifika psychické obtíže, klientovy osobnostní rysy, anamnézu, schopnost introspekce i jeho vlastní přání a představy. 

Vstup do online rezervačního kalendáře