Mindfullness a EFT s Bárou Šoulákovou - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Mindfullness a EFT s Bárou Šoulákovou

Integrativní skupinová terapie

V této ojedinělé psychoterapeutické skupině kombinuje její vedoucí terapeutka, zkušená psycholožka a vědecká pracovnice, Mgr. Bára Šouláková, velice efektivně tři terapeutické techniky. Práci s pozorností (mindfulness), cílené relaxační dechové a svalové strategie a určité prvky EFT terapie, tedy terapie zaměřené na emoce. Její členové pak během šestnácti týdnů dostávají do ruky jednak účinné nástroje k tomu, aby dokázali zvládat projevy úzkosti a emočního stresu v jejich aktuní fázi a dále pak i nástroje k preventivní péči o psychiku, díky jimž je možno těmto stavům předcházet. Přesnější informace o skupině se dozvíte zde.

Cílená práce s negativními myšlenkami

Při vzniku depresí, úzkostí či nervozity hrají stěžejní úlohu určité negativní myšlenkové vzorce, které často naši psychiku zatěžují a způsobují nám velmi nepříjemné psychické stavy. Pro tyto myšlenky je typické, že jsou zrychlené, jsou obsedantního charakteru, často se opakují a nedokážeme je přerušit nebo si je úplně zakázat.

Tyto sebedestrukční myšlenkové řetězce nazýváme je automatické negativní myšlenky. Jaké mají obsahy? Nejčastěji je to přehnaná sebekritika, zpochybňování vlastních schopností, vnitřní dialogy s osobami, jimž se nejsme schopni bránit na přímo, různé vtíravé obavy a někdy katastrofické scénáře do budoucna.

Tyto myšlenky jako by se utrhly ze řetězu, zúskostňují nás a způsobují stres. Mnohdy jsme si jejich iracionality i vědomi a přesto je nedokážeme zastavit.

Mindfulness

Mindfulness, která je kombinovaná s prvky EFT je metodou, která nám postupně umožní nad negativními myšlenkovými obsahy vítězit. Během této terapie se učíme pracovat s naším tělem i psychikou. Jedná se především o intenzivní práci s pozorností nebo spíše s její řídící složkou, kterou nazýváme všímavost. Všímavost je kognitivní schopnost, kterou můžeme trénovat a účinně tak zraňující myšlenkové řetězce zastavovat, ještě než nám negativní emoce způsobí.

Dechová cvičené proti úzkosti

Učíme se rovněž účinné dechové techniky, které nám pomohou v případě nouze, kdy nás úzkost nebo depresivní stav náhle přepadne. Osvojíme si ale společně i dechová cvičení, která budeme v budoucnu používat pravidelně tak, abychom se nepříjemným psychickým stavům již dopředu vyhnuli. Tato cílená práce s tělem je skvělou prevencí a pokud ji společně zvládneme, dokážeme se v mnoha případech vyhnout i nutnosti medikace.

EFT proti úzkosti a depresím

Díky terapeutické metodě Emotion freedeom therapy (EFT), jejíž prvky jsou rovněž v tomto psychoterapeutickém běhu zahrnuty, dokážeme vytvářet účinné strategie a principy k přímé práci s emocemi. Jsme pak schopni rozvíjet naši emoční inteligenci tak, abych dokázali nadcházející problém rozpoznat, odhadout míru toho, jak nás zraní a cíleně zaujmout efektivní, tedy sebeprotektivní, přístup.