Psychiatrické služby - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Psychiatrické služby

Jakou úlohu má při léčbě psychické obtíže psychiatr?

Každá efektivní léčba duševní ho problému by měla být zahájena jeho vyšetřením a správným pojmenováním. Vstupní a diagnostické vyšetření realizuje diagnostikující psycholog. Psychoterapeut, který je svou profesí rovněž nejčastěji psycholog s odpovídající nástavbovým vzděláním, poskytuje terapii slovem – tedy psychoterapii. Psychiatr, který je svou profesí lékař, může při řešení vážnějších problémů pomoci vhodným výběrem léků. Je samozřejmě zásadní, aby spolu psychiatr a psychoterapeut úzce spolupracovali. 

Moderní a šetrná medikace

Farmakoterapie je obor, který se rozvíjí mimořádně rychle a je důležité, aby se psychiatr orientoval v nejmodernějších možnostech léčby. V současné době lze totiž řadu psychických problémů vyřešit šetrně. Léky, které vzbuzují silnou závislost, mění osobnost klienta, výrazně ho utlumují, omezují kvalitu jeho prožívání nebo mají nepříjemné vedlejší účinky, jsou již v řadě případů naštěstí minulostí. Moderní psychiatrie probíhá na partnerské úrovni a v těsné spolupráci s poznatky psychologie. 

Z direktivního, přehnaně autoritativního či dokonce přezíravého chování psychiatrů by v dnešní době již žádný trpící člověk neměl mít obavy. V rámci poskytování psychiatrických služeb lze na naší klinice využít i možnost telemedicíny, tedy poskytování konzultací mimopražským klientům pomocí online videohovorů či telefonicky.

Soukromé psychiatrické služby:

Úvodní psychiatrické vyšetření dospělí 2. 990,-
Komplexní psychiatrické vyšetření mladiství včetně konzultace s rodiči (90 min) 4.500,-
Běžné kontrolní vyšetření dospělí 1.500,-
Kontrolní vyšetření mládež 1.690,-
Zvláštní zpráva pro účely soudního řízení 1.500,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost klienta 800,-
Pohovor s rodinným příslušníkem  1.500,-

Údaje o diagnózách a další citlivé informace se v případě soukromého psychiatrického vyšetření přísně důvěrné a zásadně se neevidují do běžné zdravotní dokumentace pacienta.

Po úvodním vyšetření a nastavení optimální medikace pak využívá psychiatrické služby zhruba jednou za dva až tři měsíce. V případě zhoršení stavu je mu psychiatr k dispozici samozřejmě okamžitě.

Z důvodu udržení kvality poskytované zdravotní péče nelze standardně předepisovat recepty bez řádného kontrolního vyšetření, např. pouze na základě mailové či telefonické výzvy klienta. Intervaly mezi kontrolními vyšetřeními činí maximálně tři měsíce, výjimky stanovuje lékař.

Objednejte se na vstupní a diagnostické vyšetření. Společně Vaše potíže přesně pojmenujeme, zjistíme případné přidružené problémy, nastíníme Vám všechny možnosti léčby a sjednáme okamžitý termín psychiatrické konzultace. Veškeré informace z diagnostického vyšetření předáme Vašemu psychiatrovi.

K objednání můžete využít našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na naši linku +420 739 375 763, sestřičky Vám rády se vším pomohou.