Cílené klinicko-psychologické vyšetření - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Cílené klinicko-psychologické vyšetření

Co lze díky cílené diagnostice zjistit?

Cílené vyšetření je určeno pro klienty od 12 let.   Na základě tohoto vyšetření lze prokázat přítomnost různých typů psychopatologie. Tyto nálezy jsou podrobeny dalšímu testování pro zajištění ještě přesnějších výsledků. Pro dospělé se jedná především o zjištění přítomnosti:

 • rysů hraniční poruchy osobnosti 
 • rysů indikujících další poruchy osobnosti 
 • psychotických rysů 
 • poruch v rámci schizofrenního spektra
 • afektivních (depresivních) poruch
 • poruch v rámci úzkostného spektra
 • ADHD
 • posttraumatické stresové poruchy

U mladistvých mezi 12 a 18 rokem diagnostikujeme především přítomnost znaků 

 • dysharmonického vývoje osobnosti (poruchu osobnosti lze diagnostikovat až v 18 letech)
 • psychotických rysů 
 • afektivních (depresivních) poruch
 • poruch v rámci úzkostného spektra
 • ADHD
 • posttraumatické stresové poruchy
 • poruch chování
 • poruch příjmu potravy

 

Odhalení patologických osobnostních rysů může být v průběhu terapie zdlouhavé a problematické. Základem mnoha dílčích symptomů, jako je např. sebepoškozování, psychogenní přejídání, impulsivní nadužívání návykových látek, přetrvávající vztahové problémy, agresivita apod., bývá právě určitá osobnostní patologie. Bez přesného určení této příčiny se může terapie míjet účinkem a postrádat efektivitu.

Díky psychodiagnostice může být terapeutický proces rychlejší a efektivnější. Diagnostikující psycholog může v návaznosti na cílené vyšetření doporučit i metody a cíle, kterém by měly být v rámci stávající terapie stěžejní. Cílená diagnostika je rovněž precizním podkladem pro práci psychiatra, který může podle výsledku lépe specifikovat formu farmakoterapie.

Jak cílené psychodiagnostické vyšetření probíhá?

Psychodiagnostické vyšetření je komplexní a dlouhý proces, který je rozložen do 2 setkání (diagnostický rozhovor a testové metody).  Celkový proces pak vypadá následovně: 

 1. Diagnostický rozhovor (1 hodina) s psychologem. 
 2. Testové metody* (2 hodiny), které je nutné rovněž absolvovat přímo na klinice. 
 3. Další cca 2-3 hodiny poté věnuje psycholog vyhodnocení testu a přípravě zprávy. To již probíhá bez účasti klienta. Tuto zprávu obdrží klient, nejpozději do 14 dnů po absolvování cíleného vyšetření.
 4. Konzultace výsledků s odborníkem.

V rámci diagnostického rozhovoru s psychologem vybíráte společně termín druhého setkání.

*V rámci testových metod využíváme, v závislosti na zakázce klienta, rozsáhlý širokospektrální test Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (pro klienty nad 18 let), baterie kognitivních testů (paměť, pozornost, vizuo-prostorové schopnosti, exekutivní a řečové funkce), inteligenční testy (IST-2000 R). U nezletilých dále využíváme například strukturovaný test Conners 3 (posouzení ADHD a komorbidních poruch), apercepční karty pro adolescenty (AAC) nebo posuzovací škálu dětského autismu (CARS) a další.