Cílené klinicko-psychologické vyšetření - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Cílené klinicko-psychologické vyšetření

Co lze díky cílené diagnostice zjistit?

Cílené vyšetření je určeno pro klienty nad 18 let, resp. po završení 16 let. Na základě tohoto vyšetření lze prokázat přítomnost různých typů psychopatologie. Tyto nálezy jsou podrobeny dalšímu testování pro zajištění ještě přesnějších výsledků. Pro dospělé se jedná především o zjištění přítomnosti:

 • rysů hraniční poruchy osobnosti 
 • rysů indikujících další poruchy osobnosti 
 • psychotických rysů osobnosti 
 • poruch v rámci schizofrenního spektra
 • afektivních (depresivních) poruch
 • poruch v rámci úzkostného spektra
 • ADHD
 • posttraumatické stresové poruchy

U mladistvých mezi 16 a 18 rokem diagnostikujeme především přítomnost znaků 

 • dysharmonického vývoje osobnosti (poruchu osobnosti lze diagnostikovat až v 18 letech)
 • psychotických rysů osobnost
 • afektivních (depresivních) poruch
 • poruch v rámci úzkostného spektra
 • ADHD
 • posttraumatické stresové poruchy
 • poruch chování
 • poruch příjmu potravy

 

Odhalení patologických osobnostních rysů může být v průběhu terapie zdlouhavé a problematické. Základem mnoha dílčích symptomů, jako je např. sebepoškozování, psychogenní přejídání, impulsivní nadužívání návykových látek, přetrvávající vztahové problémy, agresivita apod., bývá právě určitá osobnostní patologie. Bez přesného určení této příčiny se může terapie míjet účinkem a postrádat efektivitu.

Díky psychodiagnostice může být terapeutický proces rychlejší a efektivnější. Diagnostikující psycholog může v návaznosti na cílené vyšetření doporučit i metody a cíle, kterém by měly být v rámci stávající terapie stěžejní. Cílená diagnostika je rovněž precizním podkladem pro práci psychiatra, který může podle výsledku lépe specifikovat formu farmakoterapie.

Jak cílené diagnostické vyšetření probíhá?

K tomuto druhu vyšetření využíváme rozsáhlý širokospektrální test Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (pro klienty nad 18 let) ve spojení s dalšími specifickými diagnostickými nástroji a cíleným diagnostickým rozhovorem.

Je třeba počítat, že klient stráví na klinice minimálně tři hodiny času. Cílené vyšetření zahajujeme diagnostickým rozhovorem, poté následuje písemná část, kterou je nutné rovněž absolvovat přímo na klinice. Zhruba 60 – 120 minut poté věnuje psycholog vyhodnocení testu a přípravě zprávy. Tuto zprávu obdrží klient, popř. Jeho ošetřující psychiatr či psycholog nejpozději do 14 dnů po absolvování cíleného vyšetření.