Nácvik zvládnutí paniky a úzkosti - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Nácvik zvládnutí paniky a úzkosti

Odborný nácvik dechové a svalové strategie

Jedná se o jednorázovou, intenzivní dvouhodinovou terapii, která je rozdělena do dvou částí. V teoretické části terapeut pomůže klientovi hlouběji pochopit, co se v jeho hlavě i těle během návalu úzkosti či panického záchvatu děje.

Dále s ním odhalí konkrétní bludný kruh jeho myšlenkových, emočních a tělesných stavů, které stavům masivní úzkosti či panické atace předcházejí. Na počátku terapeutického procesu je rovněž nutné detekovat individuální faktory snižující klientovu odolnost vůči stresu.

Jednorázová a účinná pomoc proti úzkosti

V praktické části se klient naučí několik technik zvládnutí ataky masivní úzkosti či paniky, okamžité kontroly dechu i svalového napětí a Valsalvův manévr. Revoluční metodou ke spolehlivému osvojení a automatizaci co nejefektivnější dechové strategie je použití dýchacího senzoru.

Tento senzor je napojen na brýle s virtuální realitou, která umožňuje klientovi i terapeutovi kontrolovat kvalitu prováděné dechové techniky (frekvenci a hloubku dechu) a postupně jí plně automatizovat.

Klient poté zahájí pod dohledem zkušeného odborníka hyperventilační cvičení a dostává se pod jeho vedením do stavu řízeného panického záchvatu, popřípadě do stavu silné úzkosti. Během záchvatu uplatní přímo v praxi osvojené techniky a sám záchvat potlačí. Intenzita řízené paniky je samozřejmě zcela na rozhodnutí klienta.

Tento zážitek má výrazný terapeutický efekt. Klient získává sebedůvěru, porozumí sobě i svému tělu. Všechny naučené dovednosti je vhodné posléze průběžně upevňovat během následujícího terapeutického procesu.

Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci pomocí našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na linku +420 739 375 763. Rádi Vám vše vysvětlíme a zodpovíme i případné další otázky.

Při našem prvním setkání určíme přesný druh úzkostné poruchy, zjistíme míru její závažnosti, vysvětlíme Vám i základní prvky krizového nácviku včetně přípravy a následné péče.