Skupinová terapie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Skupinová terapie

„Cítím, že mi chybí bezpečné zázemí, kde bych si o svých starostech a trápení mohl popovídat s  lidmi, kteří řeší obdobné problémy…“

Skupinová terapie v AdiCare

Pro objednání na diagnostickou konzultaci, při níž Vám nabídneme zařazení do vhodné skupiny, si rezervujte termín v našem online kalendáři nebo volejte na linku +420 739 375 763.

Je klinicky prokázáno, že skupinová terapie je jednou z nejefektivnějších cest k řešení psychických obtíží. Proč tomu tak je?

Vstoupit do terapeutické skupiny  je vždy krokem do neznáma, kdy musíme volit mezi ochranou našeho soukromí a potřebou ve svém životě něco změnit. A to často není snadné. Navíc existuje o skupinové psychoterapii řada předsudků. V různých filmech či knihách je tento druh terapie líčen často ve spojitosti s nátlakem, abychom překračovali své hranice nebo sdělovali různé intimní věci, což většině z nás nemusí být příjemné. 

Při odborně vedené skupinové práci je tomu ve skutečnosti úplně jinak. Skupiny tvoří zcela bezpečné místo, v němž profitujeme nejen z odborné péče dvou psychologů, ale i ze zkušeností, rad a typů našich „spolubojovníků“. Bezpečné a dobře střežené místo, v němž si můžeme osvojit reakce a chování, kterých ve vnějším světě nejsme schopni. 

Místo, kde do hloubky pochopíme, že určité způsoby vnímání sama sebe mohou být diametrálně odlišné od toho, jak nás vnímá okolí. Místo, kde naše beznaděj, smutek, radost i cesta k vnitřnímu klidu nabývá hlubší smysl. Díky těmto prožitkům jsme si totiž utvořili empatičtější názory, zkušenosti a vhledy, které mohou zásadně pomoci druhým. Podobně však můžeme čerpat i my ze zkušeností či prožitků ostatních členů skupiny. 

Tomuto jevu se říká skupinová dynamika a mnoho výzkumů potvrzuje, že pokud je skupina sestavena citlivě, má skupinová dynamika zcela mimořádný léčebný efekt.

Vstup do skupinové terapie

Jak u nás probíhá vstup do psychoterapeutické skupiny?

Vstup do terapeutického společenství je závazek, a to nejen pro vedoucí terapeuty, ale i pro každého účastníka. Časem se totiž stanete Vy sami nepostradatelnou součástí skupiny. Vaše názory, zkušenosti i charakterové vlastnosti budou pro ostatní znamenat mnoho, i když si to třeba na začátku nedokážete představit. Z tohoto důvodu Vám chceme již na počátku poskytnout maximum informací, které jsou pro Vaše rozhodnutí důležité.

Každý zájemce o skupinu se nejdříve objednává na vstupní a diagnostickou konzultaci. Během tohoto setkání zjistíme přesný charakter Vašeho problému i jeho příčiny, udržující faktory a možné další přidružené obtíže. Seznámíme Vás s psychoterapeutickou metodou, která je pro Vás nejhodnější a vysvětlíme Vám i základní postupy zvolené psychoterapeutické metody. Diagnostikující psycholog Vám poté doporučí konkrétní skupinu, jejímž členem byste se stal/a. 

Dbáme na to, aby se členové skupiny navzájem co nejvíce obohacovali, a ladíme skupiny tak, aby se při nich setkávali lidé podobného vzdělání, sociálního zázemí i míry závažnosti svých potíží. Na závěr konzultace obdržíte i sadu diagnostických testů, které vyplníte doma a zašlete nám je mailem zpět. Psychologové, kteří vedou skupinu, pak budou mít již přesnější přehled o Vašich individuálních potřebách. Proto Vám také budou schopni v tomto ohledu věnovat během skupinové terapie odpovídající péči. Diagnostická konzultace slouží mimo jiné i k tomu, abyste se seznámil/a s prostředím, atmosférou i filosofií kliniky Adicare, a zjistil/a, zda Vám vyhovuje.

Pokud se rozhodnete do skupiny vstoupit, domluvíme se na třicetiminutovém bezplatném rozhovoru s psychologem, který skupinu vede. Je důležité, abyste se seznámil/a před zahájením terapie i s osobou, která skupinu povede, a rozhodl/a se, zda Vám vyhovuje i po lidské stránce. Teprve poté je třeba učinit rozhodnutí, zda do skupiny nastoupíte.

Nabízíme skupiny s intenzivními léčebnými programy založenými na principech kognitivně-behaviorální terapie, existenciální psychoterapie a psychodynamické psychoterapie.

Momentálně je na klinice AdiCare k dispozici šest skupinových běhů.

Dvě skupiny se zaměřují na téma: Já a můj vztah k alkoholu.

Jsou vhodné jak pro klienty s abstinenčním záměrem, tak pro klienty se záměrem Kontrolované konzumace alkoholu.

Další dvě skupiny se zaměřují na téma: Depreseúzkosti  a vztahy.

Tyto skupinové běhy jsou vhodné pro klienty s poruchami nálad, úzkostnými stavy a problémy ve vztahu sám k sobě.

Dvě skupiny se věnují tématu: Poruchy příjmu potravy.

Soustřeďují se především na příčinu této poruchy, jíž bývá narušený vztah sama k sobě. Společně se dalšími se vydáme na cestu za svobodným životem, který je nespoutaným obsesivními myšlenkami na to, co jsem snědl/a, zda toho nebylo moc, jak to odčiním a podobně. Skupina je vhodná pro osoby trpící bulimiíanorexií i psychogenním přejídáním.

Uvažujete o zahájení skupinové terapie?

Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci pomocí našeho online kalendáře nebo zavolejte na naši linku 739 376 763.  Při tomto setkání společně zjistíme přesná specifika i míru závažnosti Vašeho problému a případné přidružené potíže. Navrhneme Vám konkrétní skupinu, která Vás bude co nejvíce obohacovat. Také se blíže seznámíte s psychoterapeutickou metodou a zjistíte, zda Vám prostředí, přístup a filozofie našeho centra vyhovuje.

Jak probíhá skupinová psychoterapie?

Skupinová setkání probíhají jednou týdně a trvají dvě terapeutické hodiny (100 minut), v období svátků a dovolených platí individuální dohoda členů skupiny. Jeden skupinový běh je rozvržen do dvaceti setkání, odhadovaná doba trvání běhu je tedy zhruba pět až šest měsíců. V případě zájmu lze ve skupinovém setkávání po dohodě členů i terapeutů pokračovat v individuálně stanoveném režimu.

Mnoho lidí se skupiny obává, stydí se a nedokáže si společnou práci s ostatními představit. Při skupinové práci se dbá na přísné zachování mlčenlivosti, klienti vystupují ve skupinách anonymně. Každý člen skupiny má právo si stanovit vlastní hranice intimity, které jsou ostatními členy i psychoterapeuty plně akceptovány. Skupinovou terapii lze velmi efektivně kombinovat s terapií individuální.

A proč může terapeutické společenství pomoci více, než individuální terapie?

Výsledky četných  studií, ale i naše dosavadní praxe ukazuje, že léčba formou skupinové terapie je v případě některých psychických problémů opravdu nejúčinnější. Skupinová terapie nabízí možnost dosáhnout změn v osobní situaci nejen díky přímému odbornému působení terapeutů, ale i prostřednictvím takzvané skupinové dynamiky. Tedy vztahů, které se ve skupině vytvoří. 

Klient obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, a zažívá podporu skupiny při probírání svých pocitů, potřeb a přání. Přidanou hodnotou je i výměna zkušeností a zpracování zpětné vazby, kterou klient získává nejen od vedoucích terapeutů, ale i od ostatních členů skupiny. Dobře vedená skupina není pouhým mechanickým součtem jednotlivců, má v sobě novou, vlastní kvalitu. Svým členům poskytuje bezpečí a dává  prostor k učení nových vzorců chování i prožívání.

Témata skupinové terapie