Psychoterapeutické programy - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Psychoterapeutické programy

 

Psychoterapeutické programy

KBT programy

Na naší klinice poskytujeme ucelené a kognitivně-behaviorální programy, které se specializují na různé typy duševních obtíží. Jedná se o mimořádně efektivní čtyřměsíční terapeutický proces který může být doplněn v případě potřeby i psychiatrickou péčí a zajištěním šetrné medikace. Léčba je intenzivní, proto je třeba počítat s určitou pravidelností jednotlivých sezení a prací klienta i mimo terapeutická setkání.

Specifické KBT léčebné programy

  • úzkostné a afektivní poruchy
  • poruchy příjmu potravy
  • závislostní poruchy
  • spánkové poruchy
  • poruchy osobnosti, to je opakující se problémy ve vztazích

Co mě v programu KBT očekává?

Individuální psychoterapeutický program obsahuje 19 hodin, 15 je ve formě intenzivní individuální KBT terapie (více o této terapii zde), 4 hodiny jsou věnovány tzv. kognitivní relaxaci, tedy důsledné práci s naší pozorností. KBT terapie patří k nejefektivnějším a zároveň k nejkratším terapeutickým metodám. Je však třeba dodržovat intenzitu a kontinuitu terapeutického procesu. Klient také nemůže očekávat, že by se jednalo o pouhé „povídání“, bude třeba, aby pod vedením terapeuta pracoval i mimo terapeutická sezení.

Práce s pozorností

Schopnost řídit a ovládat naši pozornost pro naši psychickou komfort jednu z hlavních rolí. Mnoho potíží souvisí s určitými řetězci vtíravých myšlenek (sebeobviňujících či sebedevalvačních myšlenek, myšlenek souvisejících s nadměrným tlakem na vlastní výkon, vytváření katastrofických scénářů a podobně).

Tyto myšlenky spouštějí silné emoce úzkosti, nervozity, jsou zodpovědné i za stavy napětí, nespavost a mnoho dalších problémů. Takové myšlenky občas napadají každého z nás. Psychické utrpení však způsobuje právě míra pozornosti, kterou jim věnujeme. Při úzkostech v KBT hovoříme o „žhavé pozornosti“. Zatímco jsou psychicky vyrovnaní lidé schopni od těchto myšlenek odvést pozornost a vyřešit je pomocí vnitřních argumentů, u úzkostných a depresivní ch jedinců jsou ve středu jejich pozornosti, to znamená, že se opakují a stávají se obsesemi.

A právě pozornost, respektive její řídící složka, patří ke kognitivním funkcím, které lze na rozdíl např. Od fluidní, přirozené inteligence úspěšně trénovat a rozvíjet. Je prokázáno, že pravidelnou prací s pozorností vznikají v mozku zcela nové spoje, které lze vidět i na magnetické rezonanci.

Terapeutický program

Kognitivně behaviorální terapie je nejmodernější a nejefektivnější cesta k léčbě úzkostných a afektivních poruch, poruch příjmu potravy, závislostních poruch a poruch osobnosti. Její účinnost byla prokázána řadou studií.

Je třeba počítat s tím, že minimální doporučená doba terapeutického procesu zahrnuje 20 terapeutických hodin, průměrná doba terapie, kterou u nás stráví např. klienti se závažnější formou úzkosti činí zhruba 6 měsíců. Další podmínkou KBT terapie je dodržování pravidelných intervalů mezi terapiemi.

Obvykle jednou za týden, po snížení intenzity problému lze po dohodě intervaly prodloužit na dva týdny. Samozřejmě nevadí, když terapeutický proces přerušíme z důvodu svátků či nemoci. Pokud však máme v úmyslu docházet na terapii např. jednou měsíčně a nejsme ochotni na svém problému pracovat i mimo terapeutická setkání, popř, máme zájem pouze o několik málo terapií, je pro nás vhodnější jiný psychoterapeutický směr.

Rádi Vám při vstupní diagnostické konzultaci poradíme.