Periodická deprese - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Periodická deprese

Opakující se depresivní období

Pro periodickou depresi, které se také někdy říká unipolární či rekurentní deprese, jsou typické opakující se stavy dlouhodobé smutku, snížení výkonnosti, beznaděje a vyčerpání. Tyto epizody psychického propadu trvají v řádu týdnu či měsíců a jsou střídány obdobími, kdy trpící pociťuje úlevu. Periodická deprese bývá často endogenního charakteru, to znamená, že nemusí nutně nasedat na nějaký objektivní problém, stres či trauma v životě postiženého. Periodická deprese však může mít i formu sezónní deprese. V takovém případě ovlivňuje nástup ataky deprese roční období. Typicky to může období s nedostatkem slunečního záření, kdy nemáme dostatek vitamínu D, který ovlivňuje tvorbu serotoninu v mozku nebo naopak jaro, které evokuje novou energii, kterou depresivní člověk nemá a cítí tak hlubokou disproporci mezi svým duševním stavem a vlivy okolí. 

Příznaky periodické deprese

Hlavní symptomy periodické deprese tedy můžeme shrnout takto: 

 • přetrvávající smutná nálada nebo zoufalství
 • neschopnost prožívat pozitivní emoce, jako je radost, veselí či nadšení
 • nezájem o aktivity a koníčky, které trpícího dříve povzbuzovaly, bavily a těšily
 • markantní pokles energie a zvýšená únavnost

Mezi vedlejší projevy depresivní fáze může dále patřit: 

 • snížená schopnost krátkodobé paměti, pozornosti a soustředění
 • snížené sebevědomí, které může ústit až do pocitů sebenenávisti
 • sebevražedné tendence a sebepoškozování ve stádiu představ či pokusů
 • beznaděj, neschopnost si představit, že by se stav mohl změnit
 • změny spánkového rytmu, přehnaná potřeba spánku nebo naopak nespavost
 • nechutenství nebo naopak zvýšená potřeba potravy obsahující sacharidy
 • sebeobviňování a neopodstatněné hledání vlastního zavinění stavu

Léčba deprese

V případě léčby periodické deprese má primární postavení cílená psychoterapie, kterou je v závažnějších případech nutné doplnit vhodnými léky, které nezpůsobují závislost a neomezují kvalitu života trpícího (pocity otupělosti apod.). Mezi takovou medikaci patří jednoznačně antidepresiva třetí a čtvrté generace. Psychoterapeutickou metodu je třeba volit pečlivě, zejména s ohledem na bližší specifika depresivních stavů, ale především s ohledem na osobnost klienta. Většinou volíme mezi kognitivně behaviorální terapií, systemickou a strategickou terapií, daseinsanalytickou psychoterapií nebo logoterapií. Velmi efektivním doplňkem je nácvik dechových a svalových strategií a nácvik relaxační techniky Mindfulness.  

Jestliže uvažujete o terapii depresivní poruchy, objednejte (Rezervační kalendář – Vstupní konzultace (adicare.cz))se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci. Určíme přesněji druh afektivní poruchy, míru její závažnosti i případné přidružené obtíže. Navrhneme Vám konkrétní léčebný postup, domluvíme se o možné medikaci a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, kterou pak budeme proti Vašemu trápení bojovat. Společně vybereme i Vašeho osobního terapeuta/terapeutku tak, aby splňoval/a nejen odborné předpoklady, ale vyhovoval/a Vám i po lidské stránce. Vzhledem k tomu, že terapeutický tým AdiCare tvoří více než dvacet psychologů, můžeme Vám v tomto ohledu vyjít maximálně vstříc.