Léčba a příznaky syndromu vyhoření - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Léčba a příznaky syndromu vyhoření

Vyhoření jako stav naprostého duševního vyčerpání

Stres a neustálý tlak na výkon v práci i doma a strach ze selhání. Úzkost, že již nebudu schopen dostát požadavkům okolí, ale někdy i svým vlastním ambicím. To jsou některé z faktorů, které vedou u mnoha dříve výkonných a schopných lidí k tomu, že se cítí náhle slabí, frustrovaní a zcela vyčerpaní. Tyto symptomy napovídají, že se nejedná o běžnou únavu, ale o jednu ze spektra stresových poruch, která je širší veřejnosti známá jako Syndrom vyhoření (Syndrom vyhoření – Wikipedie (wikipedia.org), někdy také Burnout syndrom.

Příznaky syndromu vyhoření nepřehlížejte

Příznaky syndromu vyhoření bychom rozhodně neměli přehlížet. Stresová porucha totiž většinou neodezní sama od sebe. Intenzita negativních pocitů vzrůstá, zdroje psychické energie se vyčerpávají čím dál více, což postiženému člověku znemožňuje, aby se tohoto emočního bludného kruhu osvobodil sám. Samotná změna práce pak často nepomáhá. Většina veřejnosti se domnívá, že syndrom vyhoření postihuje pouze manažery, záchranáře či pracovníky dalších exponovaných profesí. Moderní výzkumy ukazují, že příčinou vzniku této stresové poruchy je v prvé řadě tlak na nadměrný výkon a strach ze selhání. Tento tlak nemusí nutně vytvářet jen okolí, často je člověk obětí přehnaných požadavků sám na sebe a nezdravého modelu sebepojetí. Zdrojem vlastní sebeúcty a přijatelného sebeobrazu se stává pouze podávání výkonů v nejrůznějších oblastech. Není tedy náhodou, že z výsledků novějšího výzkumu stresových poruch vyplývá, že v posledních desetiletích tvoří početnou skupinu pacientů, trpících syndromem vyhoření i matky na mateřské dovolené, ženy v domácnosti, studenti a dokonce i někteří nezaměstnaní.

Další příznaky Burnout syndromu:

Dlouhotrvající vnitřní stres, kterému jsou lidé trpící syndromem vyhoření vystaveni, způsobuje problémy i na tělesné a behaviorální úrovni. Nejčastějším doprovodným symptomem jsou výrazné poruchy spánku. Většina postižených obvykle trpí nespavostí, menší procento z nich naopak nápadně zvýšenou potřebou spánku, který ovšem nepřináší kýženou regeneraci. Dalším typickým doprovodným znakem Burnout syndromu jsou různé psychosomatické obtíže jako například bolesti hlavy, zad, problémy se zažíváním, časté virózy a další.

Léčba syndromu vyhoření

Mnoho lidí, u nichž se Burnout syndrom rozvinul, hledá úlevu od těchto nepříjemných stavů ve zvýšené konzumaci alkoholu, hypnotik (léků na spaní) nebo dalších návykových látek. Návykové látky však přinášejí pouze krátkodobou úlevu, ve střednědobém horizontu se symptomy stresové poruchy dramaticky zhoršují. Nezanedbatelné je rovněž riziko vzniku závislosti. Pokud se k syndromu vyhoření přidružuje i rizikové pití, je vhodné terapii kombinovat i s prvky programu Kontrolované konzumace

Při léčbě syndromu vyhoření vykazujeme vysokou úspěšnost. Pracujeme s našimi klienty formou individuálního psychoterapeutického programu, který kombinujeme s relaxačními terapiemi, nácviky dechových strategií ke zvládání stresu a prvky Mindfulness

Nezůstávejte se svým trápením sami a nenechte ho narůstat. Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci (Naše první setkání, proč je důležitý terapeutický plán (adicare.cz))pomocí našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na linku +420 739 375 763. Rádi Vám vše vysvětlíme a zodpovíme i případné další otázky.

Při vstupní konzultaci rovněž určíme přesněji druh Vašeho problému, míru jeho závažnosti i případné přidružené obtíže. Navrhneme Vám konkrétní léčebný postup, domluvíme se o možné podpůrné medikaci a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, kterou pak budeme společnými silami proti Vašemu trápení bojovat. Vybereme pečlivě i Vašeho osobního terapeuta/terapeutku tak, aby splňoval/a nejen odborné předpoklady, ale vyhovoval/a Vám i po lidské stránce. Vzhledem k tomu, že terapeutický tým AdiCare tvoří více než dvacet psychologů, můžeme Vám v tomto ohledu vyjít maximálně vstříc.