Terapie online - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Terapie online

Zásady správné online psychoterapie

Poskytovat online psychoterapii neznamená pro terapeuta pouze to, aby si zjistil videorozhovor se svým klientem. Online psychoterapie má přísná pravidla a určitě se nejedná o pouhé „povídání si“ s přes obrazovku. Všichni psychoterapeuti, kteří online psychoterapii poskytují, musí být pod odbornou supervizí a mít odpovídající vzdělání. Doporučení konkrétního terapeuta je vhodné přenechat diagnostikujícímu psychologovi. Volit si terapeuta pouze na základě fotografie není tou optimální cestou. Na klinice AdiCare poskytujeme zcela plnohodnotnou psychoterapeutickou péči, která zahrnuje:

Svůj termín vstupní konzultace si můžete rezervovat zde.

Jak probíhá online psychoterapie?

Vycházíme z toho, že ne každý klient má zkušenosti s obrazovým hovorem. Terapeut tedy klienta nejdříve kontaktuje telefonicky a domluví se s ním na formě online hovoru. Využíváme velmi často volání přes messenger, whatsapp, skype či další platformy. 

Každého, kdo nemá s online rozhovorem zkušenosti, terapeut telefonicky přímo navede a pomůže mu, aby si na svém počítači, notebooku či mobilu potřebnou platformu vytvořil.

Při online terapii je zachován oční kontakt, nonverbální komunikace i gestika. Terapeut používá kromě mluveného slova i obrazové materiály, může s klientem nacvičovat dechové či svalové strategie, relaxovat (to jde dokonce mnohem lépe) a využívat všechny další terapeutické techniky.

Může být terapie po skypu srovnatelná s osobním setkáním?

Ačkoliv to někomu může připadat nemožné, terapeutický efekt a výsledky léčby jsou téměř totožné. Jde opravdu jen o zvyk. Několikaletý výzkum jednoznačně dokázal, že například kognitivně behaviorální terapieformou online obrazového rozhovoru vykazuje zcela srovnatelné a u úzkostných poruch dokonce lepší výsledky, než terapie osobní.

Výsledky studií jsou k nahlédnutí zde.

Efekt online terapie však nebyl prokázán jen v případě KBT psychoterapie. I psychoterapeutické metody, které jsou zaměřené na emoce, abreakci, korektivní zkušenost, sebepřijetí apod. je možné s velkým úspěchem realizovat na dálku, jak potvrdila studie  Pensylvania State University.

I naše zkušenosti z naší praxe potvrzují, že se online terapie stává plnohodnotnou náhradou osobní terapie. Mladším lidem připadá tato forma komunikace zcela přirozená, lidé středního a vyššího věku většinou musí překonat počáteční nedůvěru. Doporučujeme každému, ať si zkusí jednu hodinu online a sám posoudí, zda mu tato forma vyhovuje.

Osobní terapie nebo terapie online?

Při setkání psychologa a klienta tváří v tvář je rozhodně snazší a rychlejší terapeutický vztah navázat. K prvnímu dojmu přispívá i stisk ruky, atmosféra v terapeutické místnosti a mnoho dalších faktorů, které si na první pohled neuvědomujeme. 

Osobní kontakt je svým způsobem nenahraditelný v přátelských, partnerských a zejména rodinných vztazích. Terapeutický vztah je však svým způsobem zcela jedinečný. Ačkoliv v sobě může obsahovat sympatie, náklonnost, neerotickou lásku a bezpodmínečné přijetí klienta, nelze ho s žádným z výše uvedených vztahů srovnávat. 

Hlavním rozdílem jsou určité pevné hranice, díky nimž je tento vztah zcela bezpečný a tím i léčivý. O vytvoření terapeutického vztahu na dálku musí terapeut určitě trochu více „zabojovat“. Pro léčbu některých psychických poruch je osobní setkání přínosnější. Jedná se například o léčbu psychotických onemocnění, poruch chování a expozici in vivo.

Výhody terapie online

U některých psychických poruch se naopak proces úzdravy pomocí terapie na dálku výrazně urychluje. Známý efekt online terapie je prokázán při léčbě úzkostných poruch. Klient je ve svém prostředí, snadněji se uvolní a naladí na terapeutické setkání.

Přirozená fáze počáteční nedůvěry, nervozity a určité opatrnosti se výrazně zkrátí. Terapeut nemá výhodu „domácího prostředí“ a klient není „hostem“, vztah může být od samého počátku partnerský a rovnocenný. I při následném terapeutickém kontaktu pozorujeme, že se klient naladí na terapii mnohem dříve, než při běžném setkání. 

Příjezd do zdravotnického zařízení je často spjat se stresem, zda dojedu včas, zda naleznu místo na parkování apod. Často se klienti při první části terapie spíše „vydýchávají“ a čas strávený s terapeutem online jim pak připadá delší.

Další výhody jsou zjevné. Terapie online nahrává pravidelnějšímu rytmu terapeutických setkání. Pravidelnost terapeutické práce je jedním z výrazných faktorů, které ovlivňují úspěch terapie. Psychoterapii na dálku mohou využívat i ti, kteří nebydlí v blízkosti Prahy a dojíždění je pro ně náročné. 

Dále klienti se zdravotním postižením a všichni ti, kteří se kvůli svému duševnímu utrpení nejsou schopni dostat z domu (agorafobie, sociální fobie, deprese a mnoho dalších poruch).