Hraniční porucha osobnosti - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Hraniční porucha osobnosti

Komplexní test na hraniční poruchu osobnosti si můžete udělat zde.

Hraniční porucha osobnosti (také Borderline syndrom) je komplikovaná diagnóza, která postihuje zejména ženy mladšího věku a zpravidla vyššího intelektu. Klientky s hraniční poruchou osobnosti mívají nejčastější problémy v emocionální oblasti, jejich emoční citlivost je totiž mnohem vyšší, než u průměrné populace. Hraniční porucha osobnosti se ale může samozřejmě vyskytovat i u mužů.

Trpím hraniční poruchou osobnosti?

Orientačně si položte následující otázky a pokud na více než jednu z nich odpovíte kladně, zkuste si udělat komplexní test výše.

 • Jste přesvědčen/a, že jste po většinu života neměl/a nikoho, kdo by Vám chtěl být blízko a trávil se Vámi hodně času?
 • Máte pocit, že když Vám na někom záleží, tak se od Vás začne odtahovat?
 • Cítíte se zoufale, když ztrácíte blízkost lidí, které máte rád/a?
 • Máte svíravý strach, že Vás druzí lidé opustí?
 • Máte pocit, že od sebe nevědomky odháníte lidi, na kterých Vám záleží?
 • Cítíte se někdy jako vetřelec?
 • Stává se Vám často, že přestáváte rozumět svým emocím?
 • Nedokážete mít nad svými emocemi nadvládu?
 • Máte pocit, že Vaše výkony v zaměstnání či ve škole nikdy nejsou tak dobré, jako výkony ostatních?
 • Potýkáte se s opakujícími se problémy a nejste schopen/a tomu zabránit nebo porozumět?
 • Máte pocit, že se stále točíte v kruhu a je tomu tak většinu Vašeho života?

Další příznaky hraniční poruchy osobnosti

Lidé, trpící hraniční poruchou osobnosti dokáží milovat i nenávidět, prožívají city opravdu naplno a sami jsou často zmateni jejich nestabilitou a proměnlivostí. Typickými projevy bývají dramatické výkyvy nálad, přičemž často převáží zoufalství, vztek a další negativní afekty.

Častým symptomem hraniční poruchy je i sebepoškozování a sklon k abúzu návykových látek.

Hraniční porucha osobnosti a vztahy

V oblasti mezilidských vztahů zažívají „hraniční“ klienti často také velké utrpení a nepochopení. Nedokáží totiž přesně odhadnout emoční situaci, emoce druhých jsou pro hůře čitelné, mají extrémní strach z odmítnutí okolím a pokud zažijí zklamání, je pro ně mimořádně obtížné sociální kontakt obnovit. Zároveň jsou někdy mimořádně otevření a dokáží se člověku, na němž jim záleží, plně odevzdat. To je bohužel činí velmi zranitelnými, čehož mohou různí necitliví jedinci zneužívat. Výjimkou bohužel nejsou různá traumata, a to především v intimní oblasti.

Přes veškeré utrpení, zklamání, vzlety i pády, které „hraničáři“ kvůli svému problému zažívají, jsou však schopni prožít plnohodnotný život a zažít štěstí. Je časté, že právě tito klienti na druhou stranu disponují nějakým zvláštním nadáním, již výše zmíněnou vyšší inteligencí, jsou často nadprůměrně kreativní. Svoje onemocnění je však třeba přijmout a naučit se s ním pracovat.

Léčba hraniční poruchy osobnosti

Nejefektivnější léčbou hraniční poruchy osobnosti jsou nové generace kognitivně behaviorální terapie, tedy především dialektická behaviorální terapie a schematerapie. Tyto psychoterapeutické metody se zaměřují především na zvýšení schopnosti regulovat své emoce, zvládat krizové situace, odhadovat cizí emocionalitu a fungovat v mezilidských vztazích. Léčbu HPO doplňujeme i konzultacemi rodinným příslušníkům či partnerům, protože je důležité, aby si nejbližší lidé uvědomovali vyšší dávku zranitelnosti klientů s HPO a předešli případným traumatům, které mohou mnohdy nevědomky. Více o diagnostice a léčbě hraniční poruchy osobnosti se dozvíte zde.

Tuto terapii doplňujeme relaxační terapií Mindfulness, terapií všímavosti, která posiluje schopnost být mentálně „tady a teď“ a zvyšuje stresovou toleranci.

Nenechte své problémy narůstat, zavolejte nám a domluvíme se na termínu prvního setkání. Termín nezávazné vstupní a diagnostické konzultace si rovněž můžete rezervovat v našem online kalendáři.