Deprese - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Deprese

Druhy deprese

Deprese je označení jednoho z onemocnění, které spadá do skupiny afektivní poruch, tedy poruch nálady. Pokud chceme depresi efektivně léčit, je třeba na začátku určit, jakým druhem deprese vlastně postižený trpí. Mezi nejčastější formy deprese patří:

Různé druhy deprese

Depresi mohou doprovázet i stavy těžké úzkosti a tehdy hovoříme o úzkostně-depresivní poruše. Samotná deprese má rovněž několik podob. Periodická deprese může mít formu reaktivní deprese, psychogenní deprese nebo sezónní deprese. Zvláštním druhem reaktivní deprese, k níž se přidruží symptomy stresové poruchy, je tak zvaný syndrom vyhoření. Dlouhodobé poruchy a výkyvy nálady, které nedosahují intenzity deprese, přesto však vyžadují odbornou pomoc, se nazývají dysthymie a cyklothymie. Mezi afektivní poruchy se řadí i bipolární afektivní porucha, které se dříve říkalo maniodepresivní porucha, a pro niž je typické střídání fází hlubokého smutku a vyčerpání s obdobími přehnané aktivity a elánu.

Příznaky deprese

Typickými symptomy deprese jsou nápadně smutné nálady, vyčerpaní, změněná chuť k jídlu, poruchy spánku, soustředění, výkonnosti i poruchy imunity. Tento stav trvá delší dobu a nelze ho zaměňovat s obyčejným splínem či špatnou náladou. Deprese se může rozvinout v důsledku prožitého traumatu, dlouhotrvajícího stresu, tehdy hovoříme o reaktivní depresi či poruše přizpůsobení. Endogenní deprese, které je také velmi častá, nemá zdánlivě žádnou konkrétní příčinu. V životě trpícího je vlastně objektivně všechno v pořádku. Pacienti často uvádějí, že si vlastně nemohou na nic stěžovat a trpí kvůli svému stavu navíc výčitkami svědomí. Typické je, že lidé postižení depresí, přičítají svůj stav vlastnímu selhání, slabosti či lenosti. Jejich psychické utrpení jim připadá těžce popsatelné a jejich situace bezvýchodná. Bojí se, stydí nebo prostě nemají sílu vyhledat odbornou pomoc.

Psychoterapie deprese

Je to škoda, protože poruchy nálady lze velmi efektivně řešit pomocí cílené psychoterapie. V těžších případech doplňujeme psychoterapii šetrnými léky a dosahujeme u našich klientů znatelného zlepšení jejich stavu. V rámci individuální psychoterapie pracujeme s klienty především formou Kognitivně-behaviorání psychoterapie, Daseinsanalytické psychoterapie, Gestalt psychoterapie a Logoterapie. Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min a odehrává se v příjemném a bezpečném prostředí terapeutické pracovny. Efektivní je v tomto ohledu i online psychoterapie. Z výsledku dlouhodobé studie vyplynulo, že má srovnatelnou účinnost jako osobní terapie. Online psychoterapie je vhodnou alternativou pro ty, kteří například nejsou v počáteční fázi schopni opustit svůj domov nebo ve svém okolí nenaleznou vhodného psychoterapeuta.

Léčba deprese

Efektivní léčbě deprese by měla předcházet diagnostická konzultace. Při vstupní konzultaci určíme přesněji druh afektivní poruchy, míru její závažnosti i případné přidružené obtíže. Navrhneme Vám konkrétní léčebný postup, domluvíme se o možné medikaci a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, s jejíž pomocí pak budeme společnými silami proti Vašemu trápení bojovat. Vybereme pečlivě i Vašeho osobního terapeuta/terapeutku tak, aby splňoval/a nejen odborné předpoklady, ale vyhovoval/a Vám i po lidské stránce. Vzhledem k tomu, že terapeutický tým AdiCare tvoří více než třicet psychologů, můžeme Vám v tomto ohledu vyjít maximálně vstříc. 

Obsah konzultace je naprosto důvěrný, klient nedostává žádné záznamy do své zdravotní dokumentace. Nezůstávejte se svým trápením sami a nenechte ho narůstat. Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci pomocí našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na linku +420 739 375 763. Rádi Vám vše vysvětlíme a zodpovíme i případné další otázky.