Naše první setkání - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Naše první setkání

OBJEDNAT NA VSTUPNÍ KONZULTACI

Léčbě v našem centru předchází nezávazná vstupní a diagnostická konzultace. Skládá se z diagnostického rozhovoru a baterie písemných testů, které psycholog na základě rozhovoru vybírá a klient je obdrží mailem. Je přirozené, že z prvního setkání může mít někdo obavy nebo prostě jen nepříjemný pocit. Hovořit o svých potížích v cizím prostředí a s neznámým člověkem v nás může vzbuzovat stres či úzkost. S těmito pocity zkušený psycholog počítá. Někteří lidé o svých potížích hovoří snadno, jiným je příjemnější, když pouze odpovídají na otázky. Na tento rozhovor se určitě není třeba nijak dopředu připravovat, diagnostikující psychologové jsou respektující a empatičtí. Se vším Vám rádi pomohou.


Termín vstupní a diagnostické konzultace si můžete rezervovat v našem online kalendáři nebo zavolat na naši linku. Rádi Vám poradíme a zodpovíme případné další otázky.


Cíl vstupní a diagnostické konzultace

Cílem vstupní a diagnostické konzultace poskytnout klientovi odpověď na šest základních otázek:

 1. Co mě vlastně přesně trápí?
  Pojmenuje společně hlavní problém, tj. stanovíme hlavní diagnózu. Často bojujeme se stresem, smutkem, nespavostí, vyčerpáním, beznadějí či strachem. Nicméně depresivních, stresových i úzkostných poruch je celá řada a ke každé z nich se terapeuticky přistupuje poněkud odlišně. Pokud potíže blíže specifikujeme, pomůže nám to proti nim bojovat mnohem cíleněji a efektivněji.
 2. Co je příčinou mých potíží, co je může zhoršovat či udržovat?
  Zasadíme hlavní problém do širšího kontextu a zjistíme i případné přidružené obtíže, kterých si při prožívání psychické bolesti již nemusíme být plně vědom. Tyto obtíže mohou často působit jako spouštěče hlavního problému a je důležité je zmapovat. Jedině tak můžeme terapeutickou léčbu správně rozfázovat.
 3. Jak vážné jsou mé potíže, potřebuji léky?
  Stanovíme míru závažnosti problému a doporučíme Vám optimální formu pomoci. Někdy postačí psychoterapie (odkaz psychoterapeutické metody, text dodám), jindy je vhodné doplnit psychoterapii i šetrnými léky, vyšetřením u internisty, neurologa apod. Léčbu některých psychických problémů urychlují např. dechové terapie, meditační terapie a podobně.
 4. Jaká psychoterapeutická metoda je pro mě nejvhodnější?
  Co to je KBT, DBT, psychodynamika, logoterapie nebo existenciální analýza? Některé psychoterapeutické směry pracují spíše s myšlenkami, jiné s emocemi, některé jsou direktivnější, jiné spíše podpůrné a přijímací. Psychoterapeutických metod existuje celá řada. Ještě před vstupem do terapeutického procesu Vám doporučíme tu, která nejvíce odpovídá nejen charakteru Vašich obtíží, ale i Vašim osobnostním rysům. Vysvětlíme Vám dále i hlavní principy tohoto přístupu. Díky tomu se budete moci sami rozhodnout, zda Vám tato cesta vyhovuje a předejme tak případnému pozdějšímu zklamání.
 5. Jak dlouho bude terapie trvat?
  Na tuto otázku Vám samozřejmě nemůžeme dát přesnou odpověď. Míra terapeutického úspěchu nezávisí jen na zvolené metodě či osobě terapeuta, nýbrž i na mnoha vnějších faktorech a míře spolupráce klienta. Na základě zvolené metody i zkušeností s klienty s podobným problémem Vás však určitě budeme informovat o průměrné délce intervence.
 6. Mohu si vybrat svého terapeuta?
  Osobního terapeuta vybíráme společně s Vámi a to tak, aby měl pro řešení Vašeho problému nejen odborné předpoklady, ale aby Vám vyhovoval i lidsky. Snažíme se přitom zohledňovat i Vaše případná přání ohledně pohlaví či věku Vašeho psychologa. Při prvním setkání již společně s terapeutem začínáte pracovat, pro Vás je však tato schůzka v jistém smyslu i seznamovací. Pokud by Vám terapeut nevyhovoval po osobní stránce, není nutné mu to sdělovat či udávat jakýkoliv důvod. Stačí kontaktovat diagnostikujícího psychologa, který s Vámi vybere terapeuta náhradního. Náklady na seznamovací terapii, při se klientovi nepodařilo navázat odpovídající vztah, nese samozřejmě naše klinika. V současné chvíli v našem týmu pracuje 25 odborníků, proto Vám jsme schopni zajistit terapeuta „skutečně na míru“.

Zajímá Vás, jaké druhy psychoterapeutických metod lze na klinice AdiCare využít? Více informací naleznete zde.

Proč je důležitý terapeutický plán?

Odpovědi na výše uvedených šest otázek tvoří tak zvaný terapeutický plán. Terapeutický plán je důležitý právě proto, aby se z celého terapeutického procesu nestalo pouhé „povídání si“, které je sice příjemné a úlevné, ale k významnému posunu nevede. Psychoterapie nejsou žádná kouzla, každý klient by měl mít možnost být informován o tom, co se s ním bude dít a jaké metody bude terapeut při práci využívat.

Psychoterapie může mít řadu podob. V našem Centru se specializujeme jak na takzvanou podpůrnou psychoterapii, tak na psychoterapii léčebnou a relaxační. Podpůrná terapie pomáhá klientovi řešit např. vztahové problémy, zpracovávat traumata nebo se věnovat osobnímu rozvoji.

Léčebná psychoterapie se soustřeďuje na léčbu konkrétních psychiatrických obtíží, jako jsou úzkosti, deprese, nadměrný stres, spánkové poruchy, psychosomatické obtíže, poruchy osobnosti atd. Kognitivní relaxace a mindfulness je jedním z nejmodernějších postupů v oblasti podpory a obnovy duševního zdraví. Tato terapie se specializuje na léčbu rezistentního stresu, klient se nejprve pod vedením terapeuta a poté sám učí schopnosti intenzivního psychického odpočinku.

Odhad délky terapeutické intervence je rovněž podstatnou informací. Terapeutický proces je spojen s určitou investicí – časovou, finanční i psychickou. Každý klient by měl mít před zahájením procesu tuto informaci k dispozici. Odhad samozřejmě nemůže být zcela přesný, vycházíme z doporučeného minimálního počtu hodin dané psychoterapeutické metody a z našich praktických zkušeností. U podpůrné a seberozvojové psychoterapie se délka terapeutického procesu odhaduje velmi těžko.

Diagnostickou konzultaci lze samozřejmě využít i jako jednorázové psychologické poradenství pro partnery a blízké.
Nenechte své problémy narůstat, objednejte se na nezávaznou konzultaci v našem online rezervačním kalendáři nebo nám zavolejte.