Generalizovaná úzkostná porucha - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Generalizovaná úzkostná porucha

Příznaky generalizované úzkosti

Generalizovaná úzkostná porucha je jednou z nejčastějších onemocnění ze spektra úzkostných poruch. Úzkost, kterou pacienti pociťují, je méně specifická, nežli je tomu například u různých druhů fóbií. Úkostné stavy se ale dostavují častěji a stávají se doslova pevnou součástí prožívání postiženého.

Lidé, trpící generalizovanou úzkostí mají všudypřítomné obavy, že „něco není v pořádku“, „že se něco stane“, „že jsem něco špatného provedl“, “že něco nezvládnu” apod. Lidé s úzkostně depresivní poruchou mají (většinou zcela bezdůvodně) nízké sebevědomí, trpí pocity viny, nedokáží asertivně prosadit svá práva a velmi špatně snášejí kritiku. Ve svém osobním životě často bývají paradoxně velmi úspěšní. Nejsou však schopní na sebe nahlížet objektivně, své výkony hodnotí pouze na základě zcela neuměřených nároků, které si na sebe sami kladou. 

Neustálý strach postižené velmi vysiluje, oslabuje a způsobuje, že žijí v permanentním stresu. To se projevuje nejen psychickou únavou a sklony k depresím, ale i tělesným vyčerpáním, které způsobuje poruchy imunity.

Zajímavý článek o generalizované úzkosti, který osvětluje příčinu i principy léčby této poruchy zcela srozumitelným způsobem, si můžete přečíst zde (Spirála úzkosti | Psychologie.cz). Jeho autorkou je ředitelka naší kliniky, Marie Funke. 

Úzkost a imunita

Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou bývají častými pacienty praktických lékařů. Tato porucha je doprovázená nejrůznějšími psychosomatickými obtížemi (odkaz na psychosomatické obtíže), u nichž však lékaři nejsou s to dohledat fyziologickou příčinu.

Častým trápením jsou chronická nachlazení, virózy a zánětlivá onemocnění. Dalšími typickými příznaky jsou například dlouhodobé zažívací problémy (průjmy, ale i úporné zácpy), bolesti hlavy a zad, pocity stálého svalového napětí, poruchy spánku a mnoho dalších.

Syndrom podvodníka – Impostor syndrom

Syndrom podvodníka je jednou ze specifických forem generalizované úzkostné poruchy. Postihuje objektivně velice úspěšné lidi, kteří dosáhli různých důležitých pracovních či společenských pozic. Tento objektivní úspěch jim však nepřináší přirozené uspokojení, tak jak to u většiny ostatních lidí. Stále trpí sníženým sebevědomím a přesvědčením, že svého úspěchu dosáhli jen náhodou nebo na základě nějakého nespecifického „podvodu“. Trpí obavami, že se na ně „jednou přijde“ nebo že brzy z různých důvodů selžou. Tato forma úzkosti bývá častým původce Syndromu vyhoření (odkaz na syndrom vyhoření) a dalších afektivních poruch. 

Generalizovaná úzkostná porucha a závislost na alkoholu

Stavy úzkosti jsou často natolik nesnesitelné, že jsou lidé trpící touto poruchou ochotni hledat úlevu za každou cenu. Jsou velmi ohroženi závislostí na alkoholu a dalších návykových látkách, které však symptomy poruchy v dlouhodobém časovém horizontu dramaticky zhoršují.

Jedním z mnoha účinků alkoholu je potlačení stresu a úzkosti. Je to způsobeno tím, že etanol v mozku aktivuje působení kyseliny GABA, níž se cítíme uvolnění a naopak deaktivuje kyselinu glutamovou, která je zodpovědná za excitaci a nabuzení. Tento stav trvá ovšem jen během intoxikace. V případě vystřízlivění dojde naopak k nepřirozenému poklesu kyseliny GABA a aktivaci glutamátu.

Toto opakované nabourávání již tak křehké biochemické rovnováhy úzkostných jedinců způsobuje nejen zhoršení úzkostných stavů (odkaz na stavy úzkosti) po vysazení alkoholu a touhu opět relaxovaný stav navodit, ale z dlouhodobého hlediska symptomy generalizované úzkosti dramaticky zhoršuje.

Je prokázáno, že lidé trpící úzkostnými poruchami jsou závislostí na alkoholu ohroženi více, než je tomu u běžné populace. Pokud je úzkostný klient ohrožen i rizikovým pitím, je vhodné kombinovat psychoterapeutický proces i s prvky terapeutické metody Kontrolované konzumace.

Léčba generalizované úzkostné poruchy

Neléčená generalizovaná úzkostná porucha se stává celoživotním a bohužel často i progradujícím problémem. Zvyšuje vulnerabilitu (zranitelnost) vůči dalším psychickým poruchám jako je deprese, stresová porucha nebo porucha spánku

Metodou první volby je kognitivně behaviorální psychoterapie, která se soustřeďuje na odhalení a zpracování příčin tohoto psychického onemocnění. Důležitým doplňkem je dechová terapie. Léčba úzkostných poruch může v závažnějších případech podpořena i farmakoterapií. Léčba benzodiazepiny se z dlouhodobého hlediska rozhodně nedoporučuje, tyto léky způsobují silnou závislost. Antidepresiva ze skupiny SSRI, SNRI či NaSSA jsou v tomto ohledu šetrnější a efektivnější volbou.

Nezůstávejte se svým problémem sami a nenechte ho narůstat. Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci pomocí našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na linku +420 739 375 763. Rádi Vám vše vysvětlíme a zodpovíme i případné další otázky.

Při našem prvním setkání (odkaz na Naše první setkání) určíme přesná specifika Vašich obtíží, jejich možné příčiny a udržující faktory a určíme míru jejich závažnosti.  Zvolíme nejefektivnější psychoterapeutickou metodu a v případě nutnosti doporučíme i případnou medikaci.

Společně vybereme i Vašeho osobního terapeuta/terapeutku tak, aby splňoval/a nejen odborné předpoklady, ale vyhovoval/a Vám i po lidské stránce. Vzhledem k tomu, že terapeutický tým AdiCare tvoří více než dvacet psychologů, můžeme Vám v tomto ohledu vyjít maximálně vstříc.

Vstup do online rezervačního kalendáře