Pravidla pro psychoterapii dětí a mládeže - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Pravidla pro psychoterapii dětí a mládeže

Pravidla pro psychoterapii dětí a mládeže

Psychoterapie pro děti a mládež musí mít pevná pravidla a jasně stanovené hranice. Obecně platí zásada, že zdraví dítěte je prvotní a jedinou prioritou jeho terapeuta. Není tedy možné brát ohled na pocity či duševní stav rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny. K řešení komplexních vztahů je určena rodinná terapie. Všechna tato pravidla vycházejí z dlouholeté klinické praxe, která dokazuje, že takto nastavený terapeutický vztah je při léčbě nejefektivnější.

Níže uvádíme některé konkrétní zásady, se kterými by se měli před zahájením psychoterapeutické léčby rodiče seznámit. Předejde se tím případným nedorozuměním.

  1. Na vstupní a diagnostickou konzultaci se dítě či mladiství dostavuje v doprovodu alespoň jednoho rodiče.
  2. Rodiče jsou přítomni pouze v určité části této první konzultace, část stráví dítě pouze s psychologem. Nikdy nedojde k situaci, aby bylo dítě „za dveřmi“ a terapeut projednával určitá témata pouze s rodiči.
  3. Psychoterapeutický vztah mezi terapeutem a dítětem/mladistvým je partnerský a zcela specifický. Musí se významně odlišovat od běžných vztahů, na které je mladistvý ve svém běžném životě zvyklý. Jen tak může být léčivý. Nejdůležitějším prvkem tohoto vztahu je důvěra.
  4. Obsahy psychoterapeutických hodin jsou důvěrné, není možné od terapeuta vyžadovat nějaké konkrétní informace. Rovněž není vhodné terapeutovi za zády mladistvého sdělovat nějaké informace např. mailem či telefonicky. 
  5. Pokud terapeut usoudí, že je vhodné do terapie rodiče zapojit nebo je o něčem informovat, domlouvá tuto potřebu přímo s mladistvým klientem. Poté jsou rodiče přizváni na terapii a vše se otevřeně komunikuje v jeho přítomnosti. Nikdy zkrátka nedojde k situaci, že by se o mladistvém klientovi hovořilo „o něm bez něj“.
  6. V případě účasti nezletilého v denním stacionáři platí tato pravidla obdobně. Terapeut bez přítomnosti nezletilého klienta nepřijímá žádné informace od rodičů, nepodává žádné informace o obsahu terapie. V případě, že nastane potřeba s rodiči něco komunikovat, sjednává terapeut mimo rámec stacionáře po souhlasu nezletilého individuální rodinnou konzultaci, jíž je mladistvý přítomen nebo k ní udělí souhlas.