Dětská psychiatrie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Dětská psychiatrie

Dětská psychiatrie

Do dětské psychiatrické péče přijímáme děti od 3 do 15 let. Mladiství po dovršení 15. roku mohou využít služeb našich dorostových psychiatrů. Vstupní vyšetření trvá 80 minut. S dětmi, které toho jsou schopny hovoří lékař/ka nejprve o samotě, druhá část je poté věnována konzultaci s rodiči.

Nabízíme komplexní péči o duševní zdraví dětí, která zahrnuje:

 • klinicko-psychologickou diagnostiku
 • specializovanou psychoterapii
 • pravidelné konzultace a edukace rodičů
 • v případě potřeby šetrnou medikaci

Základním prvkem našeho přístupu je biopsychosociální model vzniku nemoci. To znamená, že se na péči o dítě podílí více odborníků. Klíčová je úzká spolupráce psychiatra a psychologa. Do psychiatrické péče proto přijímáme pouze dětské pacienty, kteří paralelně využívají služeb psychoterapie na naší klinice. (Výjimky určuje lékař.) Naším cílem je minimalizovat spotřebu léků a omezit jí na co nejkratší dobu. Velký důraz klademe i na posilování sociálních kompetencí dítěte, ošetření možných traumat, práci na pochopení vlastních emocí, nácviky relaxačních technik apod. Jen díky tomuto komplexnímu přístupu jsme schopni zajistit trvalé výsledky naší péče.

Řešíme především tyto psychické problémy dětí:

 • deprese
 • úzkosti a OCD
 • sebepoškozování
 • poruchy pozornosti
 • poruchy příjmu potravy
 • neschopnost ovládat emoce
 • emoční nestabilita, silné výkyvy nálad
 • ADD/ADHD
 • poruchy autistického spektra
 • postraumatická stresová poruchy
 • problematická školní docházka a poruchy chováním
 • psychotická onemocnění