Pravidla pro poskytování psychiatrické péče - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Pravidla pro poskytování psychiatrické péče

Pravidla o poskytování psychiatrické péče na klinice AdiCare

1. Zdravotnické služby poskytované soukromou klinikou AdiCare s.r.o. jsou důvěrné, to znamená, že jakékoliv informace o stavu pacienta se třetím stranám se poskytují pouze na pokyn a na základě písemného svolení pacienta.

2. Zdravotnické zařízení AdiCare poskytuje službu ambulantní psychiatrie. Jednotlivá vyšetření pacientů podléhají objednávkovému kalendáři. Urgentní psychiatrie je samostatná služba, kterou ambulantní centra neposkytují. V případě akutního zhoršení psychického stavu (výrazné zhoršení úzkosti-např. panické ataky, deprese atd) se pacienti kdykoliv mohou obrátit na Krizová centra v blízkosti jejich bydliště, která zajišťují péči non-stop. Tato centra osobám v krizi zajistí akutní ošetření, medikaci či event hospitalizaci k překlenutí akutní krize, a do další návštěvy svého ambulantního psychiatra.

V případě velmi závažného zhoršení zdravotního či fyzického stavu je také možné kdykoliv telefonicky zavolat RZS (tel.č. 155). Ta se spojí se službu konajícím lékařem/psychiatrem a po jeho konzultaci poskytne akutní pomoc či zajistí převoz na příslušné místo (např. Oddělení urgentního přijmu, Psychiatrická klinika), kde bude pacient vyšetřen lékařem a bude mu poskytnuta specializovaná akutní péče.

Praha: Krizové centrum Riaps, tel: 222 586 768 a další

Brno: Krizové centrum FN Brno, tel: 532586768 nebo Modrá linka: 731 197 477

Ústí nad Labem: krizové centrum Spirála (nonstop krizová linka 475 603 390). 

Modrá linka (Brno): 731 197 477

Další kontakty na všechny pracoviště telefonické krizové intervence naleznete zde:

https://www.capld.cz/linky-duvery-cr/

V případě nutnosti rychlé psychologické intervence mohou klienti využít služby krizové intervence AdiCare.

3. AdiCare poskytuje kontinuální zdravotnickou péče, pro její zajištění je nezbytné zachovávat léčebný řád a dbát pokynů ošetřujícího lékaře. Datum kontrolního vyšetření určuje lékař v souvislosti se zdravotním stavem klienta. Intervaly mezi jednotlivými kontrolami činí zpravidla 3 měsíce, výjimku stanovuje ošetřující lékař. Interval mezi kontrolním vyšetřením však činí maximálně 6 měsíců.

4. S ohledem na zachování kvality zdravotní péče neposkytujeme klientům medikaci bez řádného kontrolního vyšetření, např. pouze na základě mailové či telefonické žádosti pacienta. Výjimkou jsou situace, kdy se klient na tomto postupu dohodl se svým ošetřujícím lékařem.

5. Vzhledem k vytíženosti kapacit kliniky si AdiCare vyhrazuje právo ukončit poskytování péče klientům, kteří doporučený léčebný řád svévolně nedodržují.