Notorický alkoholismus - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Notorický alkoholismus

„Každý se přece rád napije a vždycky nakonec musí být někdo ten poslední, kdo z baru odchází. Já ale rozhodně nejsem žádný notorik!“

Notorický znamená všeobecně známý, v souvislosti s alkoholismem pak nenapravitelný. Neexistuje však žádný symptom, na jehož základě bychom mohli říci, že tento konzument je již notorikem a jiný ještě ne. Na otázku, zda jsem nenapravitelný či nikoliv, si musí každý odpovědět sám.

Každý z výše uvedených pěti typů závislostního onemocnění je nebezpečný. Pokud nebudeme zodpovědní sami k sobě a nezačneme svůj problém řešit včas, může nás dovést až do stádia, kdy nám návyková látka zdevastuje nejen psychické a fyzické zdraví, ale i naše rodinné, sociální i profesní zázemí.

Při léčbě závislosti platí jedno zásadní pravidlo: čím dříve si uvědomíme, že něco není úplně v pořádku, tím snažší bude položit výhybku a vrátit se opět do zdravých kolejí.