Relaxační technika mindfulness pomáhá proti strachu, úzkosti i stresu - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743

Relaxační technika mindfulness pomáhá proti strachu, úzkosti i stresu

hroch | 22 listopadu, 2019

Mindfullness je jedna z nejmodernějších a nejúčinnějších relaxačních technik. Její kořeny však sahají až k buddhistické tradici meditace, kterou doplnily současné poznatky z oblasti neurofyziologie lidského mozku. Bylo prokázáno, že Mindfulness (česky všímavost) zvyšuje aktivitu v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za naši pozitivní náladu a uklidnění.

Opakovanou aplikací metody Mindfulness vznikají v mozku efektivní synaptické dráhy mezi limbickým systémem a neokortexem, které se ukládají do mozkové paměti. To v praxi znamená, že postupně získáváme schopnost regulovat myšlenkami naše emoční prožívání.

Studie, které prověřují efekt mindfulness při léčbě stresu jsou natolik přesvědčivé, že se plánuje implementace technik mindfulness do učebních programů na základních školách. Byla založena pracovní skupina výzkumníků z Národního ústavu duševního zdraví, která realizaci tohoto projektu zajišťuje.

Syndrom vyhoření, deprese a závislostní chování

Technika Mindfulness představuje efektivní nástroj ke zvládání pocitů stresu, úzkosti, strachu. Podle výsledků studií má vynikající výsledky při léčbě chronických depresí a syndromu vyhoření. V neposlední řadě má pozitivní vliv na schopnost seberegulace a stává se tak moderní zbraní v boji se závislostními poruchami.

Mindfulness pomáhá zvládat i automatické negativní myšlenky. Automatické negativní myšlenky jsou sebezraňující, často nelogické. Týkají se témat jako je například sebeobviňování, obavy z budoucna, přehnaná sebekritika, žárlivost, snížená sebeúcta a mnohé další. Tyto myšlenky jsou ze své podstaty neefektivní. Berou nám psychickou sílu tolik potřebnou k tomu, abychom byli s to čelit výzvám našeho života a užívat si naplno chvíle pohody.

Mindfulness jako součást života

Pravidelné praktikování správně zvládnuté techniky mindfulness výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu života. Tento fakt byl prokázán nejen řadou studií, ale dokládají to i pozitivní zkušenosti našich klientů.

Mindfulness totiž není jen nástroj, který nám přináší okamžitou úlevu v případě nouze. Pravidelnou aplikací Mindfulness posilujeme naši schopnost uvědomovat si naplno probíhající pozitivní události, tedy přesněji řečeno pocity a emoce, které v nás při nich vznikají.

Postupně zažíváme nové dimenze při vnímání všech pozitivních smyslových podnětů, novou dimenzi dokáže přinést i obyčejný rozhovor či blízkost druhých lidí.

Dobrou zprávou pro každého je, že mindfulness je na rozdíl od meditace technika, kterou lze poměrně dobře trénovat, a při troše vytrvalosti se jí naučí každý z nás.