Závislost na internetu a počítačových hrách - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743

Závislost na internetu a počítačových hrách

hroch | 28 června, 2019

V určité chvíli přestane být hraní počítačových her, surfování na internetu nebo permanentní přítomnost na sociálních sítích pouhou zálibou. Závislost na internetu, který odborně nazýváme netolismus, začíná postupně rozkládat psychickou pohodu, odolnost i sociální život postiženého jedince.

Ačkoliv se jedná o poměrně novou závislost, existují pro vznik závislosti na počítačových hrách, závislosti na mobilech a závislosti na dalších elektronických médiích celkem jednoznačná diagnostická kritéria.

Závislost na alkoholu je podobná závislosti na počítačových hrách

Říká se, že závislost není spravedlivá. Závislost na alkoholu nesouvisí primárně s množstvím alkoholických nápojů, které konzumujeme. Množství vypitého alkoholu samozřejmě hraje při vzniku alkoholismu velmi důležitou roli, nikoliv však jedinou a primární.

Tak se stává, že člověk, který podle svědectví pije celoživotně „první ligu“, svoji závislost nakonec zvládne. Citlivější jedinec, který zapíjí například rozchod s partnerem, a pije co do množství daleko méně, nakonec závislosti podlehne.

Podobné je to i u závislosti na počítačových hrách a internetu. Samozřejmě, že prvním ukazatelem závislosti je počet hodin, který dotyčný u počítače (mobilu, notebooku) stráví. Zároveň však platí, že ne každý, kdo tráví nadprůměrné množství času surfováním po internetu či hraním počítačových her, musí trpět netolismem – závislostí na internetu.

Diagnózu si můžeme udělat sami

Existují poměrně přesná diagnostická kritéria, podle nichž můžeme i sami, bez pomoci odborníka určit, zda naše dítě, partner či jiný blízký člověk závislostí na internetu nebo počítačových hrách trpí. Důležitou roli přitom hraje zejména skutečná funkce, kterou hraní či surfování v životě závislého hraje a hlubší potřeby, které tyto činnosti plní.

Pokud časté hraní počítačových her, surfování po internetu či přítomnost na sociálních sítích přestane představovat pouhou neškodnou cestu k relaxaci či zábavě, ale touha uspokojit potřebu adrenalinu, moci, uznání, společenském přijetí, či emočního zázemí, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Při léčbě závislosti na internetu, počítačových hrách nebo sociálních médiích platí jednoduché pravidlo.

Čím dřív odhalíme určité rizikové vzorce našeho chování, tím snazší, nadějnější a rychlejší bývá léčba.

Jak poznáme, že naše dítě trpí závislostí na internetu, počítačových hrách či sociálních sítích?

Závislostí na internetu, počítačových hrách, mobilu a sociálních sítích trpí především mladší generace. Zároveň je smutnou pravdou, že se tato závislost rozvíjí natolik rychlým tempem, že odborníci ani nestačí dostatečně rychle upravovat diagnostické manuály a jsou vždy o krůček pozadu.

Poté, co byla adiktology rozpoznána a diagnostikována závislost na počítačových hrách, objevily se s překotnou rychlostí i další fenomény. Závislost na sociálních sítích, závislost na internetové pornografii, závislost na online sázení, online nakupování a mnoho dalších.

Existuje více moderních závislostí

Mnozí z nás mají starosti o své děti, které tráví u počítačů, notebooků či mobilů neúměrné množství času. Je to jakýsi civilizační jev, se kterým se musíme částečně smířit. Je totiž prokázáno, že ne všichni mladiství, kteří tráví mnoho hodin hraním počítačových her či surfováním na internetu, musí být nutně ohroženi netolismem (odborný výraz pro závislost na internetu, počítačových hrách, mobilu a sociálních sítích).

Co jsou tedy ony alarmující signály, které naznačují, že mladý člověk závislostí na internetu skutečně trpí?

Mezi základní symptomy patří stále se zvyšující počet hodin, které dítě u počítače tráví. Dalším znakem je zanedbávání dřívějších koníčků, sportovních aktivit i kamarádských kontaktů. Závislý trpící netolismem si často stěžuje i na poruchy spánku, bolesti hlavy i zad.

Velmi obezřetní bychom měli být tehdy, pokud dojde k nějaké pozorovatelné váhové změně. Netolismus může doprovázet jak úbytek, tak naopak přírůstek váhy. Závislost na počítači také snižuje schopnost koncentrace, pozornosti a snižuje kapacitu krátkodobé paměti. To se u mladistvých, kteří prochází vzdělávacím systémem, projeví zhoršením prospěchu.

Nápadné jsou také určité osobnostní změny. Závislý trpí náhlými výkyvy nálad, někdy i výraznými emočními propady nebo přetrvávající psychickou nestabilitou. Výjimkou nejsou i záchvaty agresivity, které následují po znemožnění přístupu k internetové síti či k počítačové hře. Mimořádnou péči zasluhují děti, které trpí některou ze spektra poruch pozornosti.

Nadměrné trávení času u internetu, který je zdrojem nepřirozeně rychlé změny podnětů, totiž poruchy pozornosti zhoršuje.

Vždy raději kontaktujte odborníka

Jestliže u našeho dítěte odhalíme některé z výše uvedených symptomů, je třeba okamžitě kontaktovat odborníka. Pokud se totiž začne s léčbou netolismu včas, terapie nemusí být dlouhodobá, obejde se bez drastických opatření a prognóza je velmi nadějná.