Skupinová terapie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743

Skupinová terapie

hroch | 27 března, 2018

Jak funguje skupinová terapie v AdiCare a jaké skupiny nyní nabízíme?

  1. Skupiny jsou ve své podstatě vždy uzavřené. Pouze v ojedinělých a opodstatněných případech, kdy například ze vstupní a diagnostické konzultace vyplyne, že by potenciální nový člen byl pro skupinu obohacením, je skupině předložen návrh na přijetí nového člena. Každý člen skupiny má v takovém případě právo veta.
  2. Standardní délka skupiny je 4 měsíce. Poté se skupina buď ukončí, nebo pokračuje v čase a frekvenci, na které se domluví členové skupiny. Vše je závislé na domluvě.
  3.  Skupiny:

Úzkosti a deprese

Hlavní linie skupinové terapie spočívá na základech kognitivní psychologie s prvky daseinsanalytické psychoterapie. Přístup terapeutů ke klientům a celkové klima skupiny je v duchu rogeriánské psychoterapie.

Abstinence/kontrolovaná konzumace

Hlavní linie skupinové terapie spočívá na základech kognitivně-behaviorální psychologie (KBT) s prvky motivační psychoterapie, přístup terapeutů ke klientům a celkové klima skupiny je v duchu rogeriánské psychoterapie.

Rozvojová skupina

Hlavní linie v duchu existenciálních psychoterapeutických směrů s důrazem na daseinsanalýzu a logoterapii.