Regresní terapie - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Regresní terapie

Regresní terapie

„Často prožívám hluboký smutek a obavy z budoucnosti, aniž bych přesně věděl, odkud se berou…“

Mnohdy si v sobě neseme po dlouhá léta určité trauma, ať už je to pocit křivdy, viny, méněcennosti nebo strachu z budoucnosti či vlastního selhání. Toto nezpracované trauma pak ovlivňuje naše myšlení, emoce, každodenní prožívání a často i fyzické zdraví. Typickými psychosomatickými projevy nezpracovaného traumatu jsou bolesti hlavy, zad, končetin, vleklé zažívací potíže a mnohé další tělesné potíže, u nichž nejsou lékaři s to najít fyziologickou příčinu.

Regresní terapie, vycházející z hlubinné abreaktivní psychoterapie, umožňuje nacházet a zpracovávat příčiny fyzických i psychických problémů, jimiž lidé trpí, a vracet jim zdraví. Psychoterapie nevyžaduje užívání žádných psychofarmak a vzhledem k tomu, že je schopna jít daleko do minulosti, umožňuje nalézat a zpracovat příčiny, k nimž se jiné, konzervativní psychoterapeutické postupy vůbec nedostanou.

Regresní terapie se velmi efektivně využívá i k léčbě postraumatické stresové poruchy. Postraumatická stresová porucha  vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený opakovaně prožívá tuto událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. Otřesnou zkušenost může zažít přímo pacient sám nebo jeho blízký člověk, eventuálně může být přítomen pouze jako svědek. Regresní terapie umožnuje abreakci od tohoto traumatu, přepis paměťové stopy s nižším emočním nábojem a tím i zařazení traumatického zážitku mezi běžné vzpomínky, které nemají tendenci být permanentně oživovány.

Regresní terapie je krátkodobá, ale velmi intenzivní forma psychoterapie. Je třeba počítat s tím, že jeden psychoterapeutický blok trvá 2 hodiny a může být pro klienta psychicky vyčerpávající.

Doporučujeme, aby po skončení regresní terapie klient několik hodin nevykonával žádnou náročnou psychickou ani fyzickou činnost.

Pokud přemýšlíte o to, zda je pro Vás vhodná regresní terapie, objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci nebo zavolejte na naši linku, na níž Vám základní dotazy rádi zodpovíme.

Doporučení na závěr: Regresní terapie může být velmi intenzivním zážitkem, který Vás ve Vašem životě posune. Podstupujte ji však pouze pod vedením zkušeného psychologa, nikoliv různých léčitelů a laiků.