Eliška Kučerová - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743 OBJEDNAT SE Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Praha: +420 739 375 763       Brno: +420 793 954 743
Adicare s.r.o.

Eliška Kučerová

Vzdělání

  • Sociální pedagogika a poradenství, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita
  • Zkušenostně reflektivní učení, Akademické centrum osobnostního rozvoje, Masarykova univerzita
  • Komplexcní výcvik v integrativní psychoterapii, INSTEP
  • Kurz krizové intervence, Podané ruce o.p.s.
  • Kurz v hiporehabilitaci, Česká hiporehabilitační společnost
  • Leadirship v komunikaci, Akademie facilitace
  • Kurz imaginativních technik, Péče o duševní zdraví o.s.
  • Kurz zážitkové pedagogiky, FF MU
  • Management kontrolované konzumace, AdiCare Educo
  • Management impulsivního chování, AdiCare Educo