Je možné se vyléčit z těžké závislosti na alkoholu? - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763

Je možné se vyléčit z těžké závislosti na alkoholu?

hroch | 18 března, 2020

Pan Jiří K. trpěl chronickým alkoholismem. Přesto dokázal svojí závislost porazit a abstinuje již déle než dvacet let. Navíc patří k těm, kteří se za svůj problém nestydí, neskrývají ho a jsou ochotni se k němu hlásit.

Je to dobře, protože zvládnout závislost je věc, na kterou by měl být každý hrdý. Protože hodnotu člověka netvoří jeho chyby, slabosti a pády, nýbrž to, jak se dokáže se všemi životními těžkostmi vyrovnat.

Svůj boj popsal zcela otevřeně s pokorou a skromností zhruba čtyři roky poté, co začal abstinovat. Jeho příběh je inspirací pro mnohé, kteří cítí, že jsou závislostí na alkoholu ohroženi. Přesto se nemohou odhodlat začít a možná už ani nevěří, že to jde. Jiřího text dodává naději, že změna je možná, i když se ocitněme na dně.

Popisuje i mnoho obtížných situací a návodů, jak se s nimi vypořádat. Děkujeme Jiřímu K., že se podělil se tak o svůj příběh s mnoha dalšími lidmi – pro někoho to možná bude impuls k tomu, že o léčbě svého problému začne minimálně uvažovat.

Léčba alkoholismu je možná, není to ale snadná cesta

Kdysi jsem zaslechl jednu velkou moudrost. Pro všechny pijáky, alkoholiky a závislé lidi na drogách existují dvě zprávy. Jedna je dobrá a ta druhá špatná. Ta dobrá zní: „Každý má šanci se ze závislosti dostat“. A ta zlá: „Je to těžké“. Můj deník slouží především k tomu, aby pomohla tuto zlou zprávu lehčeji překonat. V době napsání těchto úvah jsem již čtyřletý pohodlně abstinující alkoholik, který je rozhodnut doživotně abstinovat. K tomuto rozhodnutí mě pomohlo spoustu okolností. Je jich velké množství a nedají se zcela přesně popsat a definovat.

Neexistuje stručný a jednoduchý návod, jak se vymanit ze závislosti na alkoholu. Nikdo vám nedá jasný seznam pomůcek, které vám na této cestě pomohou. A přesto si myslím, že zvládnutí závislosti není až tak složitá záležitost. K relativně pohodlnému ovládnutí závislosti je pochopitelně nutné splnit mnoho nezbytných podmínek.

Dělal jsem spoustu chyb

Protože po mé léčbě se mi hlavou honilo spoustu myšlenek o závislosti, léčbě, abstinenci, rozhodl jsem se, že tyto myšlenky si uchovám na papíře, hlavně abych nezapomněl a měl je stále kdykoliv před sebou. Protože jsem našel při své cestě trvalé abstinence spoustu chyb, rozhodl jsem se, že hnutí ve své mysli a veškerá svá rozjímání poskytnu jiným podobně postiženým proto, aby se oni mohli vyvarovat podobných chyb. Aby jejich cesta mohla být jednodušší.

Doufám a z celého srdce přeji všem těm, kteří chtějí abstinovat, aby jim tato studie alespoň trochu osvětlila problém závislosti a hlavně aby jim pomohla stát se doživotními abstinenty. Já osobně jsem k tomuto rozhodnutí a hlavně k tomuto trvalému stavu došel relativně jednoduchou cestou. Je faktem, že tuto cestu předcházely velké potíže a problémy, které jsem si svým pitím zapříčinil.

Abstinovat je třeba chtít

Ústředním motivem celé studie je bezpodmínečná nutnost chtít abstinovat. Tato studie je určena hlavně těmto lidem. Lidem, kteří chtějí se sebou něco udělat, kteří nebudou váhat se na sebe samého podívat objektivně a pravdivým kritickým okem a kterým nebude zatěžko si sami k sobě říci i tvrdá slova. Nicméně toto pojednání si mohou přečíst i alkoholičtí neandrtálci (a teď asi urážím naše předky), aby věděli, do čeho jdou.

V neposlední řadě si mohou tyto řádky přečíst i lidé nezávislí, zdraví a hlavně rodinní příslušníci postižených lidí. Všem těm, kteří si tuto studii přečtou, budu vděčen za všechna slova kritiky, kterými mě mohou zahrnout.

Mé myšlenky

V tomto pojednání konfrontuji mé myšlenky v deníku, který jsem si vedl v léčebně, s poznatky, znalostmi a zkušenostmi po čtyřleté abstinenci. Zde je obsaženo všechno stěžejní, co mě spolehlivě udržuje na cestě doživotního abstinenta. Kurzívou jsou napsány moje myšlenky ten daný den a k tomu je někdy připsána poznámka psychologa, který deník pročítal a reagoval na hnutí v mysli. A následuje moje reakce po čtyřech letech abstinence.

Vděčný jsem všem odborníkům, známým, přátelům a zejména celé mé rodině za jejich porozumění a pomoc. Nikdy jim to nemohu v plné míře splatit. I tato knížka je nepatrným pokusem o splacení části mého dluhu. Pokud pomůže a bude mít kladný výsledek alespoň u jednoho závislého člověka, budu se cítit jako člověk, který se splátkami začal.